Spara klimatsmart – klimatsmarta fonder

Spara i fonder och gör nytta för klimatet

Har du funderat på att börja spara klimatsmart? Vilka fonder ska man välja om man vill att pengarna ska växa och samtidigt göra klimatnytta? Ska man ens försöka göra klimatnytta med sina sparpengar? Här försöker vi nysta lite i ämnet.

Strategier för att göra klimatnytta med sparpengar

Det finns fem strategier man kan använda om man vill göra klimatnytta med sina sparpengar:

 1. Välj fonder som väljer bort dåliga bolag
 2. Välj fonder som väljer bra bolag
 3. Välj fonder som utbildar och upplyser bolagen om hållbarhetsrisker
 4. Välj fonder som utövar påtryckning på bolagen de äger, exempelvis på bolagstämmorna
 5. Maximera vinst och ge en del av avkastningen till klimatnytta

Vill du läsa mer om dessa strategier och forskningen bakom det som Professorn Joakim Sandberg sammanställt på uppdrag av Naturskyddsföreningen rekommenderar jag varmt småsparguidens inlägg om detta.

Ska man bara göra en sak, så är det som ger störst effekt förmodligen att välja de billigaste globala fonderna och sedan ta en del av avkastningen och skänka till klimatnytta, dvs strategi 5 ovan. Alternativt att välja fonder som aktivt väljer riktigt bra bolag och investerar i dem, dvs strategi 2 ovan. Båda dessa har stor potentiell klimatnytta.

Att bara välja bort dåliga bolag gör ingen eller liten nytta. Kapital är extremt lättrörligt, så det du väljer bort kommer inte ha svårigheter att få tag på nytt kapital på grund av ditt val – så länge inte en mycket stor del av världens kapital gör detta också. Att påverka bolag är svårt och har enligt den sammanställda forskningen liten potential att lyckas.

En potentiell fördel med att investera i bra bolag är att man kan ha hypotesen att hållbara bolag kommer klara framtiden bättre än icke hållbara bolag, och därför kommer öka mer i värde än andra bolag. Och att marknaden inte fattat det än – och därför är inte den aspekten med i marknadens prissättning av aktierna. Jag tror själv på denna hypotes, att de allra flesta som förvaltar kapital inte förstått hur allvarligt läget är och hur stor omställning som kommer krävas för att vi ska klara det här. Det är dock bara min egna hypotes och jag har ingen som helst finans-data som backar upp det.

Okej, då vill jag maximera vinst och skänka pengar, vilka fonder ska jag välja då?

Det säkraste sättet att få pengar att växa på sikt (+5 år) – om man inte vet mer om framtiden än vad marknaden vet – är att välja globala indexfonder med låg avgift. Det tyder den mesta forskningen på. Det här sagt så kan man ju ha tur om man råkar välja någon annan aktiv icke index-nära fond eller hittar rätt aktier. Och så ska man ju alltid komma ihåg att om detta fungerat historiskt garanterar såklart inget om framtiden.

Men, den bästa globala indexfonden med låg avgift just nu tycker jag är Avanza Global med endast 0.11% i avgift. Ska man lägga sina pengar någonstans och skänka en del av avkastningen är Avanza Global ett bra val.

Vart ska jag skänka pengarna som blir över?

Det här är ju helt upp till dig. Vi som jobbar på GoClimateNeutral tycker att vi hittat en bra avvägning mellan risk, kostnad och nytta. Så om du vill stötta oss får du gärna göra det genom att registrera dig här.

Men det finns många andra bra klimatinitiativ som kan göra klimatnytta med pengar. Lämna gärna tips i kommentarerna här!

Men vilka klimatsmarta fonder finns det annars då?

Om man ändå vill välja fonder som väljer bort dåliga bolag eller väljer bra bolag så kan det vara värt att kolla in följande fonder:

Proethos fond – 0,84% i avgift

Inte jättedyr. De företag Fonden investerar i verkar för hållbar energiproduktion, hållbar energikonsumtion, hållbara transporter eller hållbara levnadsvanor. Fonden diskvalificerar även företag från en rad mindre etiska branscher (vapen, spel etc).

Länsförsäkringar Fossilsmart – 0,73% i avgift

Inte jättedyr. Fonden strävar efter att investera i bolag som släpper ut mindre koldioxid jämfört med andra bolag inom samma sektor.

Skandia världsnaturfonden – 1,61% i avgift

Ganska dyr, men lite rolig fond. Två procent av Skandia Världsnaturfondens värde tillfaller årligen Världsnaturfonden WWF, så här kan man se det som att givandet är inbakat i avgiften. Smart.

CB Save Earth Fund – 1,75% i avgift

Ganska dyr. Inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Svanenmärkt.

Lysa.se – 0,397% i avgift

Bubblare. Inte bara en fond egentligen, utan mer som en bank. Erbjuder ett smart robot-sparande som följer Svenska kyrkans riktlinjer för etiskt sparande och dessutom är relativt billigt.

Andra alternativ?

Finns det andra sätt att göra klimatnytta med sparpengar? Har jag fel? Hör av er i kommentarerna!

How to reduce your carbon footprint: FOOD

how to reduce your cabron footprint

If you’ve already taken a carbon calculator test, you should know approximately what the emissions are for your diet. If not, here’s a list of different ways of eating and how big or small the carbon emissions are per person per year.


Diet

The charts above are very clear and it might not come as a surprise to many of you that a plant-based diet is more climate-friendly.

Now, I’m not going to push you all to become vegan. But I do hope you will try to eat fewer animal products and more plants. It’s better for your health, the animals and the planet.

Meat production has increased 4 times in the last 50 years. And in many countries, it is common to eat some sort of meat with every meal – breakfast, lunch, AND dinner.

UN experts say that to be able to eat meat in a sustainable way, we should rather aim for having meat for ONE meal a WEEK.

Cow and lamb meat are the worst when it comes to environmental impact and should be cut down dramatically to reduce your personal emissions.

But it’s so much bigger than just about the amount of CO2 it creates. It’s not even all about the greenhouse gases (cow farts release high quantities of methane gas, which is many times more potent than carbon dioxide).

The consumption of animal products is also the main cause of deforestation in the rainforest. One of the planet’s most vital “lungs”, which captures the CO2 to then release oxygen. So the animal agriculture both emits an immense amount of greenhouse gases and remove the natural machines that suck CO2 from the air. It’s a double negative that doesn’t become a positive.

Another part of animal agriculture that worries experts is the high usage of antibiotics, which increases the risk of bacterias building up a resistance to it.


Food Waste

Did you know that 1/3 of all food that is produced for humans goes to waste? Tossing out edible food that took both resources like water, land use and creating greenhouse gases. Just imagine how much CO2 could be saved if we could stop food waste!

But of course, not all food waste happens in the home by us, the consumers. Edible food is first wasted when they don’t fit the aesthetic criteria (being too small, too big or too wonky). And then supermarkets sometimes order more food than they then accept, leaving literally tons of edible food going to waste before it even has a chance to be sold. And then as many of us are already aware of, many grocery stores throw away edible food to either make room for new items on the shelves. One broken egg makes the whole box being thrown away or when one of many vegetables or fruits in a pre-packaged bag is bad, they are all thrown away. Or perhaps it’s food related to holidays like Christmas or Easter that aren’t interesting for consumers after the holiday is over. It’s also common for products to be thrown away when it gets to close to “best before”-date even though the food will be good to eat long after that set date.

It’s calculated that in Sweden, the average worth of edible food thrown out each year per person is €400-600. Not only will minimizing your food waste save the planet, but it will save your wallet too. What would you do with an extra €400-600/year?


Location

Where your food was produced, packaged and shipped from also matters. Some food is flown in, others are shipped by cargo ships and others can be produced locally to where you live!

Try to opt for a diet with products that can and is being grown in the country where you live, or as close to it as possible.


Seasonally

If you opt for food that is in season, it’s both cheaper and there’s no need to grow it in energy-intensive greenhouses. Of course, eating seasonally and locally is the best, but it’s also worth keeping in mind that not all food that is shipped from overseas is in season from where it was grown either. So try to learn, or print a guide that shows you what food is in season when to make it easier for you to plan your meals accordingly.


How it is grown

In the hunt of creating genetically perfect crops and crops that aren’t attacked by any type of insects, the soil was left out of consideration. Monocrops and pesticides stripped the vital soils of nutrition and biodiversity, leaving it unable to

As Project Drawdown puts it:

“Conventional wisdom has long held that the world cannot be fed without chemicals and synthetic fertilizers. Evidence points to a new wisdom: The world cannot be fed unless the soil is fed.”

And this is where Regenerative Agriculture comes in.

Unhealthy/dead soil can’t absorb and hold carbon, the ability to hold and infiltrate water decreases which leads to higher risks of drought and floods. The earth also loses its nutritional value and this leads to a loss in life and biodiversity in the soil which makes it hard to impossible to grow food.

When soil is healthy it absorbs carbon, helping to fight climate change. Healthy soil also holds and attracts water more easily. When the soil is healthy the biodiversity and nutrition it high, making it great for growing food.

This means that the way we grow things can either be part of the cause of creating climate change or be one of the most efficient ways to fight it.

Try to research if there are any farms in your country or near you that do regenerative farming and try to support them.

If you want to learn more about Regenerative Agriculture, you can join the nonprofit community Kiss the Ground.

I also recommend this post about Regenerative Agriculture by Holly Rose


Packaging

Plastic has gotten a terrible reputation when it comes to food packaging. And in many cases, the plastic packaging is unnecessary and non-recyclable but what a lot of people miss in this discussion is that the emission of the plastic packaging is tiny compared to the carbon footprint of what is IN the packaging.

Meaning that if the plastic packaging keeps the food fresh for longer and therefore minimizes the risk of food waste, it is saving the planet.

Now, there are of course other issues with plastic than the carbon footprint. It is made from fossil fuels and can’t biodegrade, which basically means it will never disappear completely once its been made. And even if the plastic is recyclable, it should rather be called downcycling, as it can only be recycled very few times, and each time it loses its quality until it is no longer usable.

So when it comes to products that won’t go bad quickly, getting it package free is the best option. But if it comes to fresh produce that quickly go bad – plastic doesn’t necessarily have to be that bad. If it does keep your food waste down, that outweighs the downside to the footprint of the packaging.


Sources:

https://ourworldindata.org/meat-production

https://www.drawdown.org/solutions/food/regenerative-agriculture

https://friendsoftheearth.uk/food-waste

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance


This post was written by our blogger Evelina Utterdahl. You can read more about her here

Klimatsmart kontor! De samlade klimatråden för flytt eller uppstart

Nytt kontor är en spännande utveckling! Genom att ställa rätt krav från början är det möjligt att minska klimatavtryck både på kort och lång sikt, så här har vi sammanställt tips för vad som är bra att ta ställning till i ett tidigt skede för att skapa bra förutsättningar.

Val av byggnad

Det finns olika standarder för hållbart byggande, internationella men även sådana som kan variera från land till land. Det finns självklart vissa som lever upp till standarderna utan att betala för att certifiera, eftersom det kan vara en dyr process.

I Göteborg inkluderar nya standarden för miljöanpassat byggande en energiförbrukning på max 60 kWh per år, så genom att använda standarder för bra byggande går det att få många lösningar.

Naturligtvis vill ni också ha närhet till kollektivtrafik så att anställda och besökare kan ta sig dit på ett miljövänligt sätt, även cykelförråd osv. Beror väldigt mycket på stad.

El

Att tänka på:

Grön el –  i Sverige, bra miljöval eller ursprungsmärkt el
Uppvärmning – vad är det för energikälla?
Därtill faktorer du kan påverka: isolering, energianvändning, led-lampor, osv

Att fråga hyresvärden om detta redan när ni tittar på alternativ och klargör att det är viktigt för er och ni kan förhandla er till bra förutsättningar från början. Elanvändning, värme och kyla brukar anges per kvm i kontraktet, så det är lätt att jämföra om ni har flera alternativ på lokaler.

Gällande belysning och standby kan ni överväga om det går att ha rörelsesensorer så att lamporna är släckta när ingen är där, alternativt möjlighet att släcka/stänga av centralt under vissa timmar på dygnet i hela eller delar av lokalen.

Möjligheten att sätta upp egna solceller på taket kan ni också titta på. Är ni på en plats där elen är dyr eller särskilt smutsig (är ni i tex. Tyskland är det stor risk att det är kol-el) kan detta vara särskilt intressant. De svenska sidorna https://hemsol.se/ , https://www.solcellskollen.se/ och statliga https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/ ger bra vägledning.

Inköp och val av IT och elektronik

För ett företag som har höga krav på effektiv teknik gäller det att hitta bra strategier för att minska utsläpp. Mycket går att vinna på att planera bra inköp, så att ett nytt köp inte leder till att äldre apparater inte går att använda med de nya. Se vårt blogginlägg om ’Planned Obsolecence’ för att se vad ni kan göra för att undvika fällorna.

TopTen (Naturskyddsföreningen) har gjort en översiktlig guide till Sveriges mest energieffektiva produkter, kan vara bra att ha som referens http://www.toptensverige.se/produkter/foretag för att kunna jämföra med funktionalitet i stort.

För hållbarhetscertifiering av it-produkter, se https://tcocertified.se/

Servrar

Vi har skrivit ett blogginlägg om servrars koldioxidavtryck tidigare, som ger bra vägledning. Snabba svaret är att Det mest energieffektiva är cloud-servrar som använder grön energi. Vad har ni för valmöjligheter?

Inköp av elektronik

Om det är mycket nytt som ska köpas, kontrollera att ni har rimliga avtal med leverantör för service. Hur lång är garantin? Hur lång är livslängden?

Det står ofta i produktbeskrivningen hur lång en produkts livslängd är, vilket är en indikation för er när det handlar om att sätta standarder för uppgraderingar. Dells och Apples laptops har en beräknad livslängd på fyra år, och skärmar uppskattas till 6 år, men det är nog i underkant.

En viktig fråga är, hur länge lever produkten upp till era tekniska krav? Livslängden avgörs ofta av vår trendkänsla[1]. Apples telefoner används ett år längre än Samsung trots att de är tekniskt likvärdiga (54,5 månader jämfört med 67 månader). En policy för att byta ut produkter bör baseras på en förståelse för detta.

I den mån ni har möjlighet att köpa begagnade produkter är Inrego ett alternativ: https://www.inrego.se/ Ni kan även sälja använda produkter till Inrego, så att andra kan fortsätta nyttja dem. Inrego har förlängt livet på 300 000 produkter det senaste året, och siffran skulle kunna bli mycket högre. Det är naturligtvis inte bara klimatet som påverkas av det här förhållningssättet till elektroniken, avfallet har många andra konsekvenser[2].

Referensvärden för utsläpp:
Iphone 11 128GB – 77 kg CO2e
MacBook Pro 15-inch – 334 kg CO2e
Stationär dator från Dell – 500-600 kg CO2e
Skärm från Dell – 500-800 kg CO2e
Mus från Logitech – strax under 3 kg CO2e

Generellt ligger Fairphone högst när det gäller miljöstandarder, följt av Apple, därefter HP och Dell[3]. Logitech har ett ambitiöst hållbarhetsarbete.

Möbler

Utsläppen för boende minskar i Sverige tack vare energieffektivisering. Däremot håller import av möbler nivån uppe. En genomsnittlig kontorsstols avtryck är 76 kg CO2e (Antov & Pancheva 2017), ungefär lika mycket som en smartphone. Möbler ligger i snitt på 20-80 kg CO2e per produkt, med soffor och kontorsstolar som har störst avtryck. Av materialen som används så har stål och skumplast störst påverkan. Köksinredning har också stor påverkan då det är många skåp som ofta har kort livslängd (Naturskyddsföreningen 2018). Ur ett bredare hållbarhetsperspektiv finns mycket att vinna på att investera i hållbara möbler, eftersom bra kvalitet förlänger livslängden och inredningen inte behöver bytas ut.

Vid val av inredningsbyrå finns det alternativ specialiserade på återbruk, se tex https://recreatedesigncompany.com/en/ – men även stora aktörer som White kan erbjuda detta: https://news.cision.com/white-arkitekter/r/the-office–music-and-re-used-material-inspire-interior-design,c9914177, och även för större företag: https://lammhultsdesigngroup.com/en/stories/the-sustainable-office-recycles-its-furniture/, så ställ krav på leverantörer! Genom att fråga visar ni på att det finns företag som bryr sig om detta. Även om resultatet “bara” skulle innebära att en sorts möbel är begagnad, så är ni med och driver hållbar förändring!

Här är förslag på företag som säljer återvunna kontorsmöbler:
https://allforsale.se/en/ – Svenskt företag som säljer i hela Europa, finns större kvantiteter
https://www.soeco.se/ – Lite mer småskaligt, svenskt
https://recycledbusinessfurniture.co.uk/ – Storbritannien
https://www.sustainableofficefurniture.com.au/ – Australien

Om ni väljer att köpa nytt, så välj produkter från företag som gör ställningstaganden för miljön, och välj de produkter som har lågt klimatavtryck. Ett svenskt förslag är Kinnarps som har hållbarhetsbetyg på sina möbler.

Ett annat alternativ är LEVEL, som ska vara för möbler vad LEED är för byggnader.

Om ni har uttjänta möbler som ni vill byta ut kan många företag, tex Kinnarps, hämta möblerna för att se till att de blir återvunna på ett korrekt sätt. Se även om ni kan donera eller sälja möbler som inte kan användas av er längre.

Ombyggnad

Vid ombyggnation är det viktigt att tänka på att olika material har varierande klimatpåverkan, där betong ofta kommer upp som ett alternativ med högt CO2-avtryck. Trä är generellt ett bra material ur hållbarhetsperspektiv, men här finns det otroligt många aspekter att ta i beaktning. Att förbättra tex isolering kan vara en bra investering ur klimatperspektiv, men det beror på många små val som den ni anlitar för ombyggnad bör kunna mer om.

Övrigt

Växter suger upp koldioxid och är snygga. Huruvida de faktiskt förbättrar inomhusluften råder det skilda meningar om, men bidrar ändå med trivsel som är välgörande.

Bonuspoäng för den som vill göra något bra inte bara för klimatet utan även för den biologiska mångfalden i stadsmiljö – bikupor på taket https://www.beeurban.se/

Naturskyddsföreningens allmänna miljötips för en grönare arbetsplats https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide/grona-tips-arbetsplatsen

Lycka till!


[1] https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181016142434.htm

[2] http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/jakten-pa-din-gamla-mobiltelefon/

[3] https://www.greenpeace.org/usa/reports/greener-electronics-2017/

How can we live climate-friendly lives in 2020?

Live a climate-friendly life.

What is the most important action one can take for the climate in 2020? Well, different actions have different effects. Try to think big. If it feels awkward to go out in the streets and demonstrate or contact politicians, take a digital course in climate action instead to get an understanding for what the most important thing you can do is.

Become an active citizen and put pressure on systems, rules and norms to change. You can do this by:

 • Think BIG! Take a free digital quick course – the Climate Leader – in how you can influence at a system level.
 • Influence your tenant owners’ association. Ask them for example to install solar panels and chargers for electric vehicles, improve insulation to lower your energy consumption, change into renewable electricity and introduce sharing services like carsharing. In addition to having a lower climate footprint, it also makes your apartment block more attractive and resilient for the future.
 • Put pressure on your workplace, your university or school. Ask if they have a climate-smart travel policy in place, if they can introduce a veggie first policy and advise them on calculating their climate footprint. We have developed a tool for that here.
 • Demonstrate – join us, FridaysforFuture, Extinction Rebellion or a friend during the next climate strike  if you feel a bit new and lonely in this type of context.
 • Support End Ecocide to make large-scale environmental degradation a crime. Fracking is one example that could potentially count as ecocide. Sign petitions, make a donation so that small island nations can afford to have representatives in place at international climate negotiations or get involved in the movement locally.
 • Contact your political party and demand that they adopt a policy in line with the Paris Agreement.
 • Carbon offset your lifestyle and help accelerate the transition to renewable energy around the world.

Become a conscious consumer. Reduce your own climate footprint and gain better knowledge of which area you should focus on. What makes the biggest difference for the climate – replacing the car with a bike for distances under 3 km or recycling every single package? Below we list what has the greatest climate impact for an individual.

 • Think half. Do half of the things that have the biggest carbon footprint in your life – eat half as much red meat, fly half as many times, buy half of the apparel and footwear you normally buy and use your car half as much. Or, focus twice as much on of what has a low climate footprint. Maximize your cycling, your train holidays and your vegan eating (tips – try Veganuary). Choose ONE area to focus on and it is more likely that it will happen.
 • Become a circulator instead of a consumer. Start using sharing services for stuff and transportation.
 • Check out the performance of your financial institutions at FairFinanceGuide and use your influence to demand change. Financial institutions like banks and insurance companies can use your money to facilitate the destruction of our planet by investing in for example coal companies. Ask them to stop doing that!
 • Work less and enjoy life!

Belen Wind Power Plant

We have now offset another 50,000 ton CO2eq in a Gold Standard certified project! Thank you for taking part in this!

Renewable energy has to make up a larger share of the market globally, which is why we are now financing the Belen Wind Project in Turkey. The major purpose of the project activity is providing electricity from renewable sources to the rapidly growing Turkish electricity market.

The project is expected to generate about 135,000 MWh of electricity per year and prevent approximately 74,444 tonnes of CO2 emissions annually compared to the baseline scenario. Even though wind is increasing in Turkey, there is a heavy reliance on fossil fuels such as oil and coal, and the share of natural gas has grown to reach the same proportion as the other sources. We want to finance this kind of projects to show that there is support for sustainable energy, and spread awareness of the feasibility of better alternatives.

This project consists of an installation of 16 wind turbines, each having a capacity of 3000 kW, in Belen, on the Southeast Mediterranean coast of Turkey. The wind farm provides a total capacity of 48MW and is connected to the national grid. The project employs state of the art technology and installed high capacity 3MW turbines instead of 1.5MW turbines that used to be installed in the earlier days of wind energy developments in Turkey. These new turbines enable better use of the wind potential with a reduced project footprint area, minimising the impact on the natural environment.

It is worth mentioning that if not prepared and designed properly, wind energy can have negative environmental impacts. This is why it is important to do a so-called Environmental Impact Assessment. As we purchase credits from projects certified by Gold Standard, there has been a rigorous control of the risks as all projects have to comply with the “Safeguarding Principles and Requirements” . This covers human rights, gender issues, corruption, water and land use, and other potential impacts. Another important part of the project preparation is the stakeholder consultation, which is also documented in Project Design Document. 

For this project in particular, it is described in the Project Design Document that ”…some trees will be cut in order to enlarge the road to the site and to clear the surroundings of the turbines. However; it was assured that new plantation will be done in return by local Forestry Management”. Other issues addressed in the preparation phase was the concern for bird migration in the area, and potential impact from waste and water usage during the construction phase. Having this information available is mandatory, and is how we know we can trust the project. It allows for accountability, so that we can hold the project developer responsible for the impacts and mitigation measures. 

More information about this project in the Gold Standard registry (including verification and monitoring reports) HERE

See our retired credits HERE, HERE and HERE

Sidrap Wind Energy Project

We have now offset another 25,000 ton CO2eq in a Gold Standard certified project! Thank you for making this happen!

This time, your contributions are funding the first ever wind farm in Indonesia. With 30 wind turbines reaching a total capacity of 75 MW, it is also the largest wind farm in all of South East Asia. Through this project, we are supporting Indonesia and its island Sulawesi to see beyond fossil fuels and stimulate both the development of the electricity grids and the national politics in a climate-positive direction.

Indonesia is a country that depends heavily on fossil fuels for its energy production. That in itself is not unique, but given its large population of 264 million, it is remarkable that there has been no wind power at all – until now. The potential for renewable energies in Indonesia is massive, estimated to 14 times their current demand. However, the country has very cheap coal, which sells domestically for less than the global market price, so the economic incentive for renewable energy is weak. In cases like these, the possibility to finance the development with sales of CO2-credits can be one solution to implement green energy projects.

This project has several benefits – Indonesians will now be able to see the positive impact of the wind power for themselves and we are proving the feasibility of this energy source in a local context. The project will also stimulate capacity development, as locals are recruited for the construction and operation of the facility. This breaking of new ground will facilitate for future wind energy projects. Moreover, it puts pressure on the development of the grids to become more flexible and interconnected, so that the electricity can be distributed in an efficient way.

The capital of Indonesia had a major power blackout earlier this year, highlighting the need for grid flexibility and a robust energy system. The politicians in Indonesia have also made a point to set the national target for renewable energy to 23% for 2025, which is twice as much renewables as in 2018 and therefore a significant contribution to the common goal of the Paris Agreement. Impressive! We hope that this is the first of many wind power plants in Indonesia, and are happy to see that there is already another one being built on the same island.

More information about this project in the Gold Standard registry (including verification and monitoring reports) HERE

See our retired credits HERE and HERE

Klimatsmart och fossilfritt pensionssparande

1300 MILJARDER kronor finns i vårt premiepensionssystem (ppm-fonder). Sjunde AP-fonden är den fond där svenskars pensionspengar investeras om inget aktivt val görs. Cirka 4 miljoner svenskar har sina pengar i den fonden. Och den är inte fossilfri utan investerar både i olja och kol. Även andra fonder investerar i fossilindustrin och bidrar till dess utveckling trots att vi och fondägarna vet om att vi fort som tusan behöver sluta använda allt som har med fossilt att göra.

Ur ett konsumentperspektiv är det inte så konstigt. Förmodligen känner få till exakt vad ens pensionspengar finansierar. Och det är inte heller självklart att komma på tanken att det finns en koppling mellan ens pensionspengar och vad de stöttar. Men när en tänker på det så är det ändå rätt logiskt. För visst vore det bättre om mina pensionspengar stöttar företag som satsar på förnybar energi än de som utvinner olja, gas eller kol när den globala energin till över 80 % kommer från fossilt, vilket är den primära orsaken till klimatkrisen. Och, fondbolagen borde ändå ha bättre koll, även om det är komplext.

Enligt Nordea så orsakar en persons pensionssparande i ohållbara fonder 2 200 ton utsläpp av CO2 under en livsstid. Det kan jämföras med att snittsvensken orsakar 11 ton i utsläpp per år (pensionssparande ej inräknat). Beräknad på en medelsnittlängd på 82 år x 11 ton/år så motsvarar det 902 ton CO2. Om Nordeas beräkningar stämmer på ett ungefär betyder det att välja hållbara fonder minskar vårt personliga klimatavtryck avsevärt. Dessutom är det superenkelt. Det tar bara några minuter att byta. Det finns ett grymt initiativ, klimatbytet.se, där du kan läsa mer och där du även kan registrera att du har bytt fonder för att visa att vi är många som gör ett aktivt val. Och sprid sprid sprid! Ju fler vi är som genom handling visar att vi bryr oss om vad våra pengar bidrar till desto större effekt får det förhoppningsvis. Så här gör du:

1. Logga in på pensionsmyndigheten.se

2. Scrolla längst ner och välj “Byt fonder”.

3. Klicka i rutan Fonder med låg CO2-risk (passa samtidigt på att välja bort annat du inte gillar som exempelvis pornografi, uran, kärnvapen eller klusterbomber).

4. Titta också på fondernas värdeutveckling och avgifter.

5. Välj därefter den eller de fonder som du vill addera genom att klicka på + i vänsterkolumnen

6. Fördela dina fonder, hur många procent du vill ha av vardera fond, och godkänn därefter.

7. KLART! Snyggt jobbat!

8. Gå in på klimatbytet.se och registrera att du bytt fonder.

När det här inlägget skrivs finns det 45 fonder att välja bland, av 482 möjliga, om “Fonder med låg CO2-risk” väljs. Om dessutom alla “Oönskade produkter och tjänster”, som bomber, tobak, spelbolag och porr, väljs bort så finns enbart 6 fonder kvar. Är det rimligt?

Fossilfritt pensionssparande
De sex fonder som inte investerar i klusterbomber, kärnvapen, pornografi och fossila bränslen och som har låg CO2-risk.
Allt det här kan dina pensionspengar vara investerade i utan att du har en susning.

New Year’s Climate Resolution

2020 is just around the corner, and it has to be the year we all step up our efforts to stop climate change!

This needs to be a year of massive action, on all levels. Of course, we are all hoping for radical climate policy on national level, but we also have to be part of the transition on an individual level. That way, we signal to both politicians and big business that we are serious about wanting change! And we need to move towards minimal CO2 lifestyles, as fast as possible.

I have always travelled a lot, and it is a major part of my identity. The world is such a glorious place and I am so curious to experience it! I am convinced that it has helped me become both more informed about the complexities of today, but also more compassionate towards others. This, however, has had a massive CO2 footprint. Only in 2019, my flight emissions were 3,19 tonnes of CO2e.

Feeling regret about our past emissions is hardly helpful. We need to start somewhere, and it is never too late to do better. But if we want to stop climate change, we need to start now!

Therefore, my new years climate resolution is to stay on the ground to keep fossil fuels in the ground! I am keen to explore my more immediate surroundings by train, foot and other climate friendly means of transportation. After all, travelling in Sweden and Europe has a lot to offer! On top of that, knowing how many tonnes of CO2 I can keep from getting into the atmosphere is definitely a good motivation.

On a train through Austria in 2017. Those landscapes!

Kalle is already standing steadily with both feet on the ground! So his commitment to the climate and the environment for 2020 is to not buy any new electronics or clothes! The GoClimateNeutral blog has posts about electronics and sustainable fashion if you want some inspiration to join Kalle on his journey. A pair of jeans is estimated to emit 6 kg CO2eq, whereas a 15-inch MacBook Pro is 560 kg CO2eq – and that is not considering the potential pollution and ethical concerns regarding mining for minerals.

Cissi has worked a lot on her own emission sources, and for 2020 she wants to, at least, participate at twice as many climate strikes compared to 2019 and have a larger impact on her surroundings by influencing her tenant owners’ association. By talking to her neighbours, she is aiming to take the lead to make the apartment block more sustainable. That way, they can make collective decisions (perhaps some solar panels?) but also she can reach individuals in her immediate surrounding and lead by example.

Evelina wants to focus on food and soil health for 2020. She wants to lower her food waste, eat more locally produced and learn more about regenerative farming.

Our collaborator Marlena has decided to “be a more annoying customer” – to ask at the restaurant if they have sustainable (MSC certified) fish, if the taxi company has electric cars, etc. By doing so, she will voice the demand for sustainable offers from customers to service providers. Doing so, in a positive and encouraging way! Take the lead!

Are you also staying on the ground in 2020? What is your pledge for a cooler future? Let us know and join us in being part of the solution!

Hur kan du leva ett klimatsmart liv under 2020?

Vad är det absolut viktigaste du kan göra när det gäller klimatet under 2020? Tja, olika saker har olika effekt. Försök tänk stort. Det bästa är så klart det som blir av så om det känns främmande att gå ut på gatorna och demonstrera eller mejla politiker så är en flytt av pensionspengar bara ett par knapptryck bort och har potential att göra stor nytta för klimatet.

Bli en aktiv medborgare och sätt press på att system, regler och normer ändras. Det kan du göra genom att:

 • Tänk stort! Gå en gratis digital snabbkurs – the Climate Leader – i hur du kan påverka på systemnivå.
 • Skriva motioner till styrelsen i din bostadsrättsförening. Motionera om solpaneler, laddstolpar, delningstjänster, bergvärme, individuell mätning av tappvarmvatten, grön el och att årsredovisningen ska innehålla nyckeltal för förbrukningsmängd (och inte bara i kronor) för el, fjärrvärme och vatten. Utöver att ditt boende (och många andras) får ett lägre klimatavtryck gör det även din förening mer attraktiv och resilient för framtiden.
 • Påverka din arbetsplats, ditt universitet eller skola. Fråga om de har en klimatsmart resepolicy på plats, om de har grönt elavtal samt tipsa dem om att beräkna sitt klimatavtryck. Vi har tagit fram ett verktyg för det som finns här.
 • Demonstrera – med oss, FridaysforFuture, Extinction Rebellion, Föräldravrålet eller en kompis. Vi brukar bjuda in när vi är med på demonstrationer. Ingen av oss känner oss särskilt hemma på den fronten och det kan vara skönt att ha lite stöd.
 • Stöd End Ecocide. Skriv under namnlistor, lämna ett bidrag för att små ö-nationer ska ha råd att ha representanter på plats vid internationella klimatförhandlingar eller engagera dig i rörelsen lokalt. Om storskalig miljöförstörelse blir olaglig så kommer bland annat fracking, en metod för att utvinna fossila bränslen, att förbjudas eller åtminstone tvingas ta ansvar för den miljöförstöring det orsakar vilket förmodligen gör det så dyrt att det blir olönsamt med fracking.
 • Mejla partiet du röstar på och ställ krav på att de för en politik i linje med Parisavtalet. Naturskyddsföreningen har färdiga mallar för detta.
 • Klimatkompensera för din livsstil och bidra bland annat till att snabba på omställningen till förnybar energi världen över.

Bli en medveten konsument. Minska ditt egna klimatavtryck och skaffa bättre kunskap om inom vilket område du borde lägga mest krut. Vad gör störst skillnad för klimatet- att ersätta bilen med cykel för sträckor under 3 km eller att återvinna varenda liten förpackning? Nedan listar vi det som har störst klimatpåverkan för en privatperson samt ger lite tips om gratisutbildningar. 

 • Tänk hälften – halvera det som har störst klimatavtryck i ditt liv, ät hälften så mycket kött, flyg hälften så många gånger, köp hälften så mycket prylar och kör hälften så mycket bil. Eller tänkt dubbelt av det som har lågt klimatavtryck. Maxa ditt cyklande, dina tågsemestrar och ditt veganätande (tips testa Veganuari). Välj ut ETT område att fokusera på så är det mer troligt att det blir av.
 • Bli en cirkulent istället för en konsument. Börja använd delningstjänster som Hygglo och Aimo.
 • Ställ krav på din bank eller hota med att byta om de inte skärper sig. På FairFinanceGuide kan du se hur just din bank ligger till. Enligt en artikel från 2018 motverkar svenska storbanker klimatmålen genom att satsa på fossil energi.
 • Säkerställ att dina pensioner inte investeras i fossilindustrin. Att flytta din pension tar 5 minuter. Läs mer hur du går tillväga här.
 • Starta studiecirkel baserat på boken Ett hållbart liv. Här finns studieplan.
 • Se över dina eventuella aktieinnehav. Dagens Industri har infört ett klimatindex för vissa av de börsnoterade bolagen.
 • Gå en gratiskurs i klimatprata och få tips på hur du kan prata med andra om klimatet och vilka klimathärskartekniker som finns.
 • Byt till förnybar el, gärna el märkt Bra Miljöval.
 • Jobba mindre och njut av livet!

Vaddå “stoppa klimatförändringarna”?

Klimatet har ju redan förändrats, så vad menar vi när vi säger det?

Jordens klimat är i konstant förändring. Men de senaste 150 åren har förändringen accelererats så mycket att det är bortom allt tvivel att detta är orsakat av oss människor, och framför allt av vårt användande av fossila bränslen. Hastigheten som uppvärmningen sker i gör det omöjligt för stora delar av det som lever på jorden att anpassa sig till de nya förhållandena, och därför talar vi om en krissituation.

Vi har använt jordens resurser på ett ohållbart sätt under flera decennier, men det är först nu som vi börjar känna av dess konsekvenser. Uppvärmningen har bara börjat. För varje dag som går blir det allt mer akut att ställa om till ett klimatneutralt samhälle. Det är lätt att känna att det är för sent, men det är snarare så att allt vi gör för att ställa om minskar omfattningen av de negativa konsekvenser som förutses om vi inte gör det.

I vårt perfekta scenario så ställer alla människor och alla länder om till klimatneutralitet idag. Då kan vi undvika mycket svårigheter, och har stor möjlighet att anpassa oss till de klimatförändringar som vi orsakat hittills. För även om vi skulle sluta med alla utsläpp idag, så finns de kvar i atmosfären och kommer fortsätta värma upp ett tag framöver.

Skulle vi inte lyckas ställa om idag, så är det ändå bättre om vi gör det så snart som möjligt – lite imorgon, och lite fram till 2025, 2030 och 2050 – än att vi inte ställer om. Ju snabbare vi agerar, desto lindrigare blir konsekvenserna. Håller vi oss under två grader är det fantastiskt, och skulle vi inte klara av det så är det ändå stor skillnad mellan 3 och 5 graders uppvärmning.

Så när det känns som att det inte spelar någon roll, att det är för sent eller för liten skillnad, ha med dig att det du gör bidrar till att stoppa klimatförändringarna. Ingen kan göra allt och därför måste alla göra något, för att nu när klimatförändringarna redan har börjat är det ännu viktigare och mer brådskande att stoppa dem så snabbt som möjligt.