Our team is growing and doing more good for the climate than ever before!

We have recently almost doubled the number of team members at GoClimateNeutral, with three new co-creators that allow us to proceed even faster and more efficiently towards our goal of creating a better tomorrow and a healthier planet.

Alexandra Palmquist is GoClimateNeutral’s climate advisor who came to us from the United Nations Development Programme in Bolivia, where she worked on climate and environmental projects. Previous positions include the European Commission in Belgium and the NGO We Effect, where Alexandra was stationed in Mozambique. Alexandra will work with measuring and reducing both individual and corporate climate impacts, and review of the climate projects we finance. Outside of work Alexandra recharges her energy by going running or dancing tango!

Tove Westling is the founder of the London-based PR agency VARG, which has worked with the establishment of brands such as Dagmar, DAY Birger et Mikkelsen, Filippa K, CDLP and Samsøe Samsøe on the British market. Tove has also been responsible for the agency’s focus on sustainability, and managed Vestiaire Collective’s PR in Scandinavia. With us, she works primarily with increasing climate commitment both locally in Scandinavia and globally. Beyond the climate issue, Tove’s heart is pounding for animal rights, above all with a commitment to stray dogs around the world.

Emma Bäckström is a trained civil engineer in media technology at KTH Royal Institute of Technology and has most recently worked as a developer at Mentimeter. At GoClimateNeutral, in addition to development, she also works with user experience and product development of our web service. In addition to saving the world, Emma wants to pet dogs and go running in the woods!

Besides the fact that we find it so exciting to have a living, growing team, we are extremely happy about what climate benefits this entails – as we can see that the number of co-creators is directly related to how much difference we make for the benefit of the climate. In 2017 we contributed to 660 avoided tonnes of CO2e per co-creator, in 2018 18, 000 avoided tonnes and in 2019 36,670 avoided tonnes per co-creator. We look forward to expanding the team further in 2020 and thus make even more positive difference!

Klimatsmart bostadsrättsförening – så kan du påverka din förening!

Gör din bostadsrättsförening mer klimatsmart och påverka mångas klimatavtryck samtidigt.

Här hittar du tips på hur din bostadsrättsförening kan få ett lägre klimatavtryck och en lägre energianvändning. Flera av åtgärderna är både bra för miljö och för plånboken. Längst ner hittar du även mallar på motioner du kan anpassa och skicka till din styrelse.

 • Se till att ha rätt nyckeltal i årsredovisningen så att föreningens miljö- och klimatarbete enkelt kan följas upp. Förslag på motion längre ner.
 • Installera solpaneler. Beroende på takens läge så är detta en investering som kan betala av sig på 10-15 år. Kolla in Solkartan för att se om just ert tak är lämpligt för solpaneler. Ansök om investeringsstöd här. Motion nedan.
 • Sätt upp laddstolpar för att föreningens medlemmar inte ska tvingas köra fossildrivna bilar. Via Klimatklivet kan ni få bidrag för installationen. Motion nedan.
 • Installera bergvärme. Det kan vara både en miljömässig- och ekonomisk vinst, lite beroende på  förutsättningarna för just ert hus.  Motion nedan.
 • Inför återvinning av värmen i ventilationsluften, så kallad frånluftsåtervinning.
 • Byt till led-belysning. Enligt belysningsbranschen drar en 10-15 år gammal belysningsanläggning upp till fem gånger mer energi jämfört med en ny.
 • Starta bil- och cykelpooler. Köp in en elcykel med cykelkärra för att underlätta för de boende att inte behöva använda bil.
 • Se till att det finns bra utrymmen för att förvara/parkera cyklar.
 • Inför individuell varmvattenmätning. Det börjar komma flera spännande lösningar för det. Startupbolaget Labtrino har utvecklat en flödesmätare som installeras utan rörmokare.
 • Byt till grönt elavtal, alla leverantörer erbjuder detta, eller ännu hellre miljömärkt el (Bra Miljöval). Se vilka bolag som erbjuder el märkt Bra Miljöval här.
 • Gör en energideklaration med en genomgång av byggnadens energianvändning och hur denna kan förbättras.
 • Uppmuntra delningsekonomi inom föreningen via appar som hygglo, grannsaker och Nextdoor.
 • Fixa ett källsorteringsrum med en prylhylla där alla kan lämna välfungerande saker istället för att slänga dem.

Mer tips och inspiration
Visionen om en hållbar bostadsrättsförening
I bostadsrättsföreningen Viva delar de boende på nästan allt
Naturskyddsföreningens checklista för bostadsrättsföreningars arbete för klimat och biologisk mångfald

Mallar motioner till styrelsen

Motion om solceller
Enligt solkartan över vårt område har våra byggnader god potential för solel och solvärme. Att använda solen som energikälla innebär både en vinst för klimatet och vår förenings ekonomi på lite längre sikt. Jag föreslår att styrelsen undersöker möjligheten att installera solceller/solfångare på våra tak.

Motion om bergvärme
Bergvärme är ofta billigare än fjärrvärme (beroende på fjärrvärme-priset respektive priset på el). Det är dessutom en förnybar energikälla till skillnad mot fjärrvärme som till största delen i vårt område kommer från förbränning av våra och andra länders sopor. Jag föreslår att styrelsen undersöker möjligheten att värma upp våra fastigheter med bergvärme.

Motion om att hyra ut p-plats till en bilpool
En privatägd personbil står still ungefär 95 procent av tiden (RISE 2018) och en bil i bilpool kan ersätta fem andra bilar (Sunfleet 2019). Flera existerande bilpooler letar efter parkeringsplatser att placera bilar på. Många av dem erbjuder elbilar. Att hyra ut p-plats i föreningen till en bilpool med elbilar kan leda till minskad trängsel på våra parkeringar, bättre resursutnyttjande, minskade koldioxidutsläpp och vara en bra service till de boende i föreningen. Jag föreslår att styrelsen ges i uppdrag att utreda och fatta beslut om att hyra en eller flera av föreningens p-platser till en bilpool, helst med laddstolpe för elbil

Motion om att utse miljö- och energiansvarig
Jag föreslår att styrelsen utser en person som får miljö- och energiansvar i styrelsen. På så sätt lyfts hållbarhetsfrågorna och det ger bättre förutsättningar att aktivt jobba med sänkt energianvändning för ett långsiktigt bättre energianvändande och lägre kostnader.

Motion om kompletterande nyckeltal
Nyckeltalen i vår årsredovisning visar förändring i kostnad men inte förändrad förbrukning jämfört med tidigare år. Jag föreslår att nyckeltalen i årsredovisningen kompletteras med nyckeltal för exempelvis:
– El kWh/kvm för gemensamma utrymmen
– Uppvärming MWh/kvm
– Vatten m3/kvm

Genom att komplettera med dessa nyckeltal blir det lättare att förstå om eventuella ökade kostnader beror på ökade priser (som skulle kunna åtgärdas genom omförhandlade avtal) eller om de ökade kostnader beror på medlemmars ökade förbrukning (som eventuellt kan åtgärdas genom information, energieffektiviseringar och beteendeförändringar). Ett mål kan vara att jobba för att komma ner till 100 kWh/kvm för vår gemensamma elförbrukning, ett mål som många av husen i Hammarbysjöstad jobbar efter.

Motion om hållbarhetsgrupp
Jag föreslår att styrelsen undersöker om det finns intresse att upprätta en hållbarhetsgrupp med syfte att:
– skapa en ännu mer attraktiv bostadsrättsförening.
– se till att vår bostadsrättsförening är en del av lösningen på klimatförändringarna och inte bidrar till ökade sådana.
– skapa förutsättningar för att avgifterna kan hållas så låga som möjligt på sikt genom att skapa en resilient (motståndskraftig) förening.


Klimatsmarta möten – så här fixar du grymma möten på distans

Varför digitala möten? 

Transportsektorn är den snabbast växande orsaken till klimatutsläpp, och står för närvarande för 14% av de totala koldioxidutsläppen i världen. Det är uppenbart att vi måste minska transportutsläppen drastiskt om vi ska nå Parisavtalens mål.

Den goda nyheten är att det finns många enkla saker vi kan göra redan nu – både individer och företag. 

En av de enklaste sakerna vi kan göra – som inte bara bidrar till att stoppa klimatförändringarna utan även spara pengar och tid – är att resa mindre. Att mötas är för vissa företag affärskritiskt. Då handlar det om att byta fysiska möten mot digitala. 

Om klimatet inte känns som en tillräckligt viktig anledning att testa digitala möten så är ändå digitala möten mer relevanta än någonsin med tanke på Corona-virusets utbredning. 

Så här gör du

Så, för de som svär över icke-fungerande teknik och oroar sig över att medarbetare sysslar med annat än att jobba när de arbetar hemifrån – så här fixar du framgångsrika digitala möten och säkrar att alla kommer framåt i sitt arbete:

1. Välj en bra videotjänst. På GoClimateNeutral använder vi främst whereby.com, men även meet.google.com. Bägge är gratis, Wherebys gratistjänst är dock begränsad till möten för upp till 4 deltagare/datorer. Det finns många andra liknande tjänster. Vi använder oftast Whereby då Hangouts drar mycket batteri på laptopen och kräver inloggning. Whereby är mer flexibelt upplever vi för olika storlekar på fönstret, och för vad vi kan dela i själva videochatten. Whereby är även bättre på att visa om någon har dålig uppkoppling.

2. Säkra en bra internetanslutning. Detta är ett måste. Det finns få saker som är så frustrerande som avbrott under mötet. Något som underlättade för oss var att byta wifi-kanal under möten och inte använda samma wifi-kanaler som resten av kontoret.

3. Använd en högkvalitativ kamera, mikrofon och högtalare. För möten med flera deltagare är detta A och O. Vi på GoClimateNeutral har blivit sponsrade av Konftel med ett helt nytt C20Ego-kit. Den ökade kvaliteten på video och ljud har verkligen förbättrat upplevelsen under våra möten.

4. Se till att alla kan delta på lika villkor. Det innebär att även om du bara har en person som är med på distans kan du inte använda en whiteboard som denna person inte kan se eller bidra till. Lös detta genom att använda verktyg som Miro, en virtuell whiteboard! 

5. Skaffa en möteskompis. En bra lösning när enbart en person ringer in på distans är att den har en kompis i det fysiska mötet. Kompisen säkerställer att den som är på distans hela tiden är inkluderad och ansvarar även för att använda sin dator till videoanslutningen.

6. Kör dagliga stand ups där alla i teamet berättar hur de ligger till och om de behöver hjälp med något för att komma framåt. Vi använder trello.com som underlag för våra stand ups. I Trello har vi en lista som heter “Doing”. Den går vi igenom varje morgon och tanken är att det ska ta max 15 minuter.

Om du vill läsa fler tips för att få distansmöten att fungera, så har Konftel en bra guide här.

Och om du fortfarande behöver resa, se till att du åtminstone kompensera dina utsläpp!

Så här ser det ut när GoClimateNeutral använder miro, en digital whiteboard, under våra Retrospective-möten.
Distansmöte med GoClimateNeutral-gänget när alla jobbar hemifrån.
Under GoClimateNeutrals dagliga standups går vi igenom alla kort under “Doing”. Helst på mindre än 15 minuter. Då får vi en uppfattning om hur vi ligger till och om någon behöver hjälp för att komma framåt med sin uppgift.

Save the planet one digital meeting at a time

Digital meeting

Why digital meetings? Well, the transport sector is the fastest growing contributor to climate emissions, currently responsible for 14% of the total co2-emissions in the world. It is clear that we need to decrease transport emissions drastically if we are to reach the Paris Agreements goals – to limit global warming to below 2 degrees.

The good news is that there are many simple things we can do to decrease these emissions; things that we as consumers and businesses can act on right now.

One of the easiest things we can do – that not only helps stop climate change but also can save us money and time – is to simply travel a lot less. For companies doing business where meeting people face to face is key, this means swapping from physical to digital meetings.

And even for the ones of us not yet affected by the urgency of the climate crisis, in the current day and age of the Corona virus, digital meetings have never been more relevant.

So how to do good digital meetings?

 1. Choose a good video-service. At GoClimateNeutral we use google-meet and whereby.com, but there are lots of other similar services available. Our experience are that these services have improved drastically the last couple of years, coping with disconnects and audio-discrepancies a lot better than good old Skype did 10 years ago.

 2. Secure a good internet-connection. This is a must. There are few things as frustrating as interruptions during the meeting, compromising the flow of the talk and increasing the risk of misunderstandings. One thing that helped us with this aspect was to switch the wifi-channel, so it’s a different channel than the other wifis in our office-building.

 3. Get a high quality camera, microphone and speaker. For meetings with multiple participants this is also a non-negotiable. At GoClimateNeutral we were sponsored by Konftel with a brand new C20Ego-kit. We are delighted with the increased quality of video/audio and thereby the improved overall experience of our meetings as a whole. Thank you Konftel!

 4. Make sure everyone can participate on equal terms. This means, even if you have only one person joining on distance, you cannot use a whiteboard that this person cannot see or contribute to. Resolve this by using tools like Miro, the virtual whiteboard! Everyone needs to have equal access.

 5. Partner up! Another system that works well for us when we have only one person remote is to use a Buddy in the real meeting, who ensures that the remote collaborator is effectively included, and uses their computer as the channel for communication (the video connection).

If you want to read more tips to make distance meetings work, Konftel wrote a great guide here.

And if you still need to travel, make sure you at least carbon offset your emissions!

Vårt team växer och gör mer klimatnytta än någonsin!

Vi har nyligen nära dubblat teamet hos oss på GoClimateNeutral, med tre nya medskapare som gör att vi kan gå ännu snabbare och effektivare fram mot vårt mål att skapa en bättre morgondag och friskare planet. 

Alexandra Palmquist är GoClimateNeutrals klimatexpert som närmast kommer från UNDP i Bolivia där hon jobbat med klimat och miljöprojekt för FN. Tidigare anställningar innefattar Europakommissionen i Belgien samt NGO:n We Effect, där Alexandra var placerad i Moçambique. Alexandra kommer att arbeta med både individers och företags klimatavtryck samt granskning av klimatprojekten. Utanför jobbet laddar Alexandra energi genom att träna löpning eller genom att dansa!

Tove Westling är grundare till Londonbaserade PR-byrån VARG som arbetat med etableringen av märken som Dagmar, DAY Birger et Mikkelsen, Filippa K, CDLP och Samsøe Samsøe på den engelska marknaden. Tove har även ansvarat för byråns hållbarhetsfokus och haft hand om Vestiaire Collective’s PR i Skandinavien. Hos oss jobbar hon framför allt med att öka klimatengagemanget både lokalt i Skandinavien samt globalt. Tove’s hjärta brinner utöver klimatfrågan för djurrätt, med ett engagemang i framför allt herrelösa hundar världen över.

Emma Bäckström är utbildad civilingenjör inom medieteknik på KTH och har senast arbetat som utvecklare hos Mentimeter. På GoClimateNeutral kommer hon utöver utveckling, även jobba med användarupplevelse och produktutveckling av vår webbtjänst. Emma vill, utöver att rädda världen, klappa hundar och springa i skogen!

Förutom att vi tycker att det är väldigt roligt med ett levande, växande team så är vi oerhört glada över vilken klimatnytta det här medför – då vi ser att antal medskapare står i direkt relation till hur stor skillnad vi gör för klimatet. Antalet undvikna ton koldioxid har ökat från 660 ton per medskapare år 2017, till 18 000 ton år 2018 till att uppnå så mycket som 36 670 undvikna ton per medskapare under 2019. Vi ser fram emot att växa teamet ytterligare under 2020 och därmed göra ännu större skillnad!

Spara klimatsmart – klimatsmarta fonder

Spara i fonder och gör nytta för klimatet

Har du funderat på att börja spara klimatsmart? Vilka fonder ska man välja om man vill att pengarna ska växa och samtidigt göra klimatnytta? Ska man ens försöka göra klimatnytta med sina sparpengar? Här försöker vi nysta lite i ämnet.

Strategier för att göra klimatnytta med sparpengar

Det finns fem strategier man kan använda om man vill göra klimatnytta med sina sparpengar:

 1. Välj fonder som väljer bort dåliga bolag
 2. Välj fonder som väljer bra bolag
 3. Välj fonder som utbildar och upplyser bolagen om hållbarhetsrisker
 4. Välj fonder som utövar påtryckning på bolagen de äger, exempelvis på bolagstämmorna
 5. Maximera vinst och ge en del av avkastningen till klimatnytta

Vill du läsa mer om dessa strategier och forskningen bakom det som Professorn Joakim Sandberg sammanställt på uppdrag av Naturskyddsföreningen rekommenderar jag varmt småsparguidens inlägg om detta.

Ska man bara göra en sak, så är det som ger störst effekt förmodligen att välja de billigaste globala fonderna och sedan ta en del av avkastningen och skänka till klimatnytta, dvs strategi 5 ovan. Alternativt att välja fonder som aktivt väljer riktigt bra bolag och investerar i dem, dvs strategi 2 ovan. Båda dessa har stor potentiell klimatnytta.

Att bara välja bort dåliga bolag gör ingen eller liten nytta. Kapital är extremt lättrörligt, så det du väljer bort kommer inte ha svårigheter att få tag på nytt kapital på grund av ditt val – så länge inte en mycket stor del av världens kapital gör detta också. Att påverka bolag är svårt och har enligt den sammanställda forskningen liten potential att lyckas.

En potentiell fördel med att investera i bra bolag är att man kan ha hypotesen att hållbara bolag kommer klara framtiden bättre än icke hållbara bolag, och därför kommer öka mer i värde än andra bolag. Och att marknaden inte fattat det än – och därför är inte den aspekten med i marknadens prissättning av aktierna. Jag tror själv på denna hypotes, att de allra flesta som förvaltar kapital inte förstått hur allvarligt läget är och hur stor omställning som kommer krävas för att vi ska klara det här. Det är dock bara min egna hypotes och jag har ingen som helst finans-data som backar upp det.

Okej, då vill jag maximera vinst och skänka pengar, vilka fonder ska jag välja då?

Det säkraste sättet att få pengar att växa på sikt (+5 år) – om man inte vet mer om framtiden än vad marknaden vet – är att välja globala indexfonder med låg avgift. Det tyder den mesta forskningen på. Det här sagt så kan man ju ha tur om man råkar välja någon annan aktiv icke index-nära fond eller hittar rätt aktier. Och så ska man ju alltid komma ihåg att om detta fungerat historiskt garanterar såklart inget om framtiden.

Men, den bästa globala indexfonden med låg avgift just nu tycker jag är Avanza Global med endast 0.11% i avgift. Ska man lägga sina pengar någonstans och skänka en del av avkastningen är Avanza Global ett bra val.

Vart ska jag skänka pengarna som blir över?

Det här är ju helt upp till dig. Vi som jobbar på GoClimateNeutral tycker att vi hittat en bra avvägning mellan risk, kostnad och nytta. Så om du vill stötta oss får du gärna göra det genom att registrera dig här.

Men det finns många andra bra klimatinitiativ som kan göra klimatnytta med pengar. Lämna gärna tips i kommentarerna här!

Men vilka klimatsmarta fonder finns det annars då?

Om man ändå vill välja fonder som väljer bort dåliga bolag eller väljer bra bolag så kan det vara värt att kolla in följande fonder:

Proethos fond – 0,84% i avgift

Inte jättedyr. De företag Fonden investerar i verkar för hållbar energiproduktion, hållbar energikonsumtion, hållbara transporter eller hållbara levnadsvanor. Fonden diskvalificerar även företag från en rad mindre etiska branscher (vapen, spel etc).

Länsförsäkringar Fossilsmart – 0,73% i avgift

Inte jättedyr. Fonden strävar efter att investera i bolag som släpper ut mindre koldioxid jämfört med andra bolag inom samma sektor.

Skandia världsnaturfonden – 1,61% i avgift

Ganska dyr, men lite rolig fond. Två procent av Skandia Världsnaturfondens värde tillfaller årligen Världsnaturfonden WWF, så här kan man se det som att givandet är inbakat i avgiften. Smart.

CB Save Earth Fund – 1,75% i avgift

Ganska dyr. Inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Svanenmärkt.

Lysa.se – 0,397% i avgift

Bubblare. Inte bara en fond egentligen, utan mer som en bank. Erbjuder ett smart robot-sparande som följer Svenska kyrkans riktlinjer för etiskt sparande och dessutom är relativt billigt.

Andra alternativ?

Finns det andra sätt att göra klimatnytta med sparpengar? Har jag fel? Hör av er i kommentarerna!

How to reduce your carbon footprint: FOOD

how to reduce your cabron footprint

If you’ve already taken a carbon calculator test, you should know approximately what the emissions are for your diet. If not, here’s a list of different ways of eating and how big or small the carbon emissions are per person per year.


Diet

The charts above are very clear and it might not come as a surprise to many of you that a plant-based diet is more climate-friendly.

Now, I’m not going to push you all to become vegan. But I do hope you will try to eat fewer animal products and more plants. It’s better for your health, the animals and the planet.

Meat production has increased 4 times in the last 50 years. And in many countries, it is common to eat some sort of meat with every meal – breakfast, lunch, AND dinner.

UN experts say that to be able to eat meat in a sustainable way, we should rather aim for having meat for ONE meal a WEEK.

Cow and lamb meat are the worst when it comes to environmental impact and should be cut down dramatically to reduce your personal emissions.

But it’s so much bigger than just about the amount of CO2 it creates. It’s not even all about the greenhouse gases (cow farts release high quantities of methane gas, which is many times more potent than carbon dioxide).

The consumption of animal products is also the main cause of deforestation in the rainforest. One of the planet’s most vital “lungs”, which captures the CO2 to then release oxygen. So the animal agriculture both emits an immense amount of greenhouse gases and remove the natural machines that suck CO2 from the air. It’s a double negative that doesn’t become a positive.

Another part of animal agriculture that worries experts is the high usage of antibiotics, which increases the risk of bacterias building up a resistance to it.


Food Waste

Did you know that 1/3 of all food that is produced for humans goes to waste? Tossing out edible food that took both resources like water, land use and creating greenhouse gases. Just imagine how much CO2 could be saved if we could stop food waste!

But of course, not all food waste happens in the home by us, the consumers. Edible food is first wasted when they don’t fit the aesthetic criteria (being too small, too big or too wonky). And then supermarkets sometimes order more food than they then accept, leaving literally tons of edible food going to waste before it even has a chance to be sold. And then as many of us are already aware of, many grocery stores throw away edible food to either make room for new items on the shelves. One broken egg makes the whole box being thrown away or when one of many vegetables or fruits in a pre-packaged bag is bad, they are all thrown away. Or perhaps it’s food related to holidays like Christmas or Easter that aren’t interesting for consumers after the holiday is over. It’s also common for products to be thrown away when it gets to close to “best before”-date even though the food will be good to eat long after that set date.

It’s calculated that in Sweden, the average worth of edible food thrown out each year per person is €400-600. Not only will minimizing your food waste save the planet, but it will save your wallet too. What would you do with an extra €400-600/year?


Location

Where your food was produced, packaged and shipped from also matters. Some food is flown in, others are shipped by cargo ships and others can be produced locally to where you live!

Try to opt for a diet with products that can and is being grown in the country where you live, or as close to it as possible.


Seasonally

If you opt for food that is in season, it’s both cheaper and there’s no need to grow it in energy-intensive greenhouses. Of course, eating seasonally and locally is the best, but it’s also worth keeping in mind that not all food that is shipped from overseas is in season from where it was grown either. So try to learn, or print a guide that shows you what food is in season when to make it easier for you to plan your meals accordingly.


How it is grown

In the hunt of creating genetically perfect crops and crops that aren’t attacked by any type of insects, the soil was left out of consideration. Monocrops and pesticides stripped the vital soils of nutrition and biodiversity, leaving it unable to

As Project Drawdown puts it:

“Conventional wisdom has long held that the world cannot be fed without chemicals and synthetic fertilizers. Evidence points to a new wisdom: The world cannot be fed unless the soil is fed.”

And this is where Regenerative Agriculture comes in.

Unhealthy/dead soil can’t absorb and hold carbon, the ability to hold and infiltrate water decreases which leads to higher risks of drought and floods. The earth also loses its nutritional value and this leads to a loss in life and biodiversity in the soil which makes it hard to impossible to grow food.

When soil is healthy it absorbs carbon, helping to fight climate change. Healthy soil also holds and attracts water more easily. When the soil is healthy the biodiversity and nutrition it high, making it great for growing food.

This means that the way we grow things can either be part of the cause of creating climate change or be one of the most efficient ways to fight it.

Try to research if there are any farms in your country or near you that do regenerative farming and try to support them.

If you want to learn more about Regenerative Agriculture, you can join the nonprofit community Kiss the Ground.

I also recommend this post about Regenerative Agriculture by Holly Rose


Packaging

Plastic has gotten a terrible reputation when it comes to food packaging. And in many cases, the plastic packaging is unnecessary and non-recyclable but what a lot of people miss in this discussion is that the emission of the plastic packaging is tiny compared to the carbon footprint of what is IN the packaging.

Meaning that if the plastic packaging keeps the food fresh for longer and therefore minimizes the risk of food waste, it is saving the planet.

Now, there are of course other issues with plastic than the carbon footprint. It is made from fossil fuels and can’t biodegrade, which basically means it will never disappear completely once its been made. And even if the plastic is recyclable, it should rather be called downcycling, as it can only be recycled very few times, and each time it loses its quality until it is no longer usable.

So when it comes to products that won’t go bad quickly, getting it package free is the best option. But if it comes to fresh produce that quickly go bad – plastic doesn’t necessarily have to be that bad. If it does keep your food waste down, that outweighs the downside to the footprint of the packaging.


Sources:

https://ourworldindata.org/meat-production

https://www.drawdown.org/solutions/food/regenerative-agriculture

https://friendsoftheearth.uk/food-waste

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance


This post was written by our blogger Evelina Utterdahl. You can read more about her here

Klimatsmart kontor! De samlade klimatråden för flytt eller uppstart

Nytt kontor är en spännande utveckling! Genom att ställa rätt krav från början är det möjligt att minska klimatavtryck både på kort och lång sikt, så här har vi sammanställt tips för vad som är bra att ta ställning till i ett tidigt skede för att skapa bra förutsättningar.

Val av byggnad

Det finns olika standarder för hållbart byggande, internationella men även sådana som kan variera från land till land. Det finns självklart vissa som lever upp till standarderna utan att betala för att certifiera, eftersom det kan vara en dyr process.

I Göteborg inkluderar nya standarden för miljöanpassat byggande en energiförbrukning på max 60 kWh per år, så genom att använda standarder för bra byggande går det att få många lösningar.

Naturligtvis vill ni också ha närhet till kollektivtrafik så att anställda och besökare kan ta sig dit på ett miljövänligt sätt, även cykelförråd osv. Beror väldigt mycket på stad.

El

Att tänka på:

Grön el –  i Sverige, bra miljöval eller ursprungsmärkt el
Uppvärmning – vad är det för energikälla?
Därtill faktorer du kan påverka: isolering, energianvändning, led-lampor, osv

Att fråga hyresvärden om detta redan när ni tittar på alternativ och klargör att det är viktigt för er och ni kan förhandla er till bra förutsättningar från början. Elanvändning, värme och kyla brukar anges per kvm i kontraktet, så det är lätt att jämföra om ni har flera alternativ på lokaler.

Gällande belysning och standby kan ni överväga om det går att ha rörelsesensorer så att lamporna är släckta när ingen är där, alternativt möjlighet att släcka/stänga av centralt under vissa timmar på dygnet i hela eller delar av lokalen.

Möjligheten att sätta upp egna solceller på taket kan ni också titta på. Är ni på en plats där elen är dyr eller särskilt smutsig (är ni i tex. Tyskland är det stor risk att det är kol-el) kan detta vara särskilt intressant. De svenska sidorna https://hemsol.se/ , https://www.solcellskollen.se/ och statliga https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/ ger bra vägledning.

Inköp och val av IT och elektronik

För ett företag som har höga krav på effektiv teknik gäller det att hitta bra strategier för att minska utsläpp. Mycket går att vinna på att planera bra inköp, så att ett nytt köp inte leder till att äldre apparater inte går att använda med de nya. Se vårt blogginlägg om ’Planned Obsolecence’ för att se vad ni kan göra för att undvika fällorna.

TopTen (Naturskyddsföreningen) har gjort en översiktlig guide till Sveriges mest energieffektiva produkter, kan vara bra att ha som referens http://www.toptensverige.se/produkter/foretag för att kunna jämföra med funktionalitet i stort.

För hållbarhetscertifiering av it-produkter, se https://tcocertified.se/

Servrar

Vi har skrivit ett blogginlägg om servrars koldioxidavtryck tidigare, som ger bra vägledning. Snabba svaret är att Det mest energieffektiva är cloud-servrar som använder grön energi. Vad har ni för valmöjligheter?

Inköp av elektronik

Om det är mycket nytt som ska köpas, kontrollera att ni har rimliga avtal med leverantör för service. Hur lång är garantin? Hur lång är livslängden?

Det står ofta i produktbeskrivningen hur lång en produkts livslängd är, vilket är en indikation för er när det handlar om att sätta standarder för uppgraderingar. Dells och Apples laptops har en beräknad livslängd på fyra år, och skärmar uppskattas till 6 år, men det är nog i underkant.

En viktig fråga är, hur länge lever produkten upp till era tekniska krav? Livslängden avgörs ofta av vår trendkänsla[1]. Apples telefoner används ett år längre än Samsung trots att de är tekniskt likvärdiga (54,5 månader jämfört med 67 månader). En policy för att byta ut produkter bör baseras på en förståelse för detta.

I den mån ni har möjlighet att köpa begagnade produkter är Inrego ett alternativ: https://www.inrego.se/ Ni kan även sälja använda produkter till Inrego, så att andra kan fortsätta nyttja dem. Inrego har förlängt livet på 300 000 produkter det senaste året, och siffran skulle kunna bli mycket högre. Det är naturligtvis inte bara klimatet som påverkas av det här förhållningssättet till elektroniken, avfallet har många andra konsekvenser[2].

Referensvärden för utsläpp:
Iphone 11 128GB – 77 kg CO2e
MacBook Pro 15-inch – 334 kg CO2e
Stationär dator från Dell – 500-600 kg CO2e
Skärm från Dell – 500-800 kg CO2e
Mus från Logitech – strax under 3 kg CO2e

Generellt ligger Fairphone högst när det gäller miljöstandarder, följt av Apple, därefter HP och Dell[3]. Logitech har ett ambitiöst hållbarhetsarbete.

Möbler

Utsläppen för boende minskar i Sverige tack vare energieffektivisering. Däremot håller import av möbler nivån uppe. En genomsnittlig kontorsstols avtryck är 76 kg CO2e (Antov & Pancheva 2017), ungefär lika mycket som en smartphone. Möbler ligger i snitt på 20-80 kg CO2e per produkt, med soffor och kontorsstolar som har störst avtryck. Av materialen som används så har stål och skumplast störst påverkan. Köksinredning har också stor påverkan då det är många skåp som ofta har kort livslängd (Naturskyddsföreningen 2018). Ur ett bredare hållbarhetsperspektiv finns mycket att vinna på att investera i hållbara möbler, eftersom bra kvalitet förlänger livslängden och inredningen inte behöver bytas ut.

Vid val av inredningsbyrå finns det alternativ specialiserade på återbruk, se tex https://recreatedesigncompany.com/en/ – men även stora aktörer som White kan erbjuda detta: https://news.cision.com/white-arkitekter/r/the-office–music-and-re-used-material-inspire-interior-design,c9914177, och även för större företag: https://lammhultsdesigngroup.com/en/stories/the-sustainable-office-recycles-its-furniture/, så ställ krav på leverantörer! Genom att fråga visar ni på att det finns företag som bryr sig om detta. Även om resultatet “bara” skulle innebära att en sorts möbel är begagnad, så är ni med och driver hållbar förändring!

Här är förslag på företag som säljer återvunna kontorsmöbler:
https://allforsale.se/en/ – Svenskt företag som säljer i hela Europa, finns större kvantiteter
https://www.soeco.se/ – Lite mer småskaligt, svenskt
https://recycledbusinessfurniture.co.uk/ – Storbritannien
https://www.sustainableofficefurniture.com.au/ – Australien

Om ni väljer att köpa nytt, så välj produkter från företag som gör ställningstaganden för miljön, och välj de produkter som har lågt klimatavtryck. Ett svenskt förslag är Kinnarps som har hållbarhetsbetyg på sina möbler.

Ett annat alternativ är LEVEL, som ska vara för möbler vad LEED är för byggnader.

Om ni har uttjänta möbler som ni vill byta ut kan många företag, tex Kinnarps, hämta möblerna för att se till att de blir återvunna på ett korrekt sätt. Se även om ni kan donera eller sälja möbler som inte kan användas av er längre.

Ombyggnad

Vid ombyggnation är det viktigt att tänka på att olika material har varierande klimatpåverkan, där betong ofta kommer upp som ett alternativ med högt CO2-avtryck. Trä är generellt ett bra material ur hållbarhetsperspektiv, men här finns det otroligt många aspekter att ta i beaktning. Att förbättra tex isolering kan vara en bra investering ur klimatperspektiv, men det beror på många små val som den ni anlitar för ombyggnad bör kunna mer om.

Övrigt

Växter suger upp koldioxid och är snygga. Huruvida de faktiskt förbättrar inomhusluften råder det skilda meningar om, men bidrar ändå med trivsel som är välgörande.

Bonuspoäng för den som vill göra något bra inte bara för klimatet utan även för den biologiska mångfalden i stadsmiljö – bikupor på taket https://www.beeurban.se/

Naturskyddsföreningens allmänna miljötips för en grönare arbetsplats https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide/grona-tips-arbetsplatsen

Lycka till!


[1] https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181016142434.htm

[2] http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/jakten-pa-din-gamla-mobiltelefon/

[3] https://www.greenpeace.org/usa/reports/greener-electronics-2017/

How can we live climate-friendly lives in 2020?

Live a climate-friendly life.

What is the most important action one can take for the climate in 2020? Well, different actions have different effects. Try to think big. If it feels awkward to go out in the streets and demonstrate or contact politicians, take a digital course in climate action instead to get an understanding for what the most important thing you can do is.

Become an active citizen and put pressure on systems, rules and norms to change. You can do this by:

 • Think BIG! Take a free digital quick course – the Climate Leader – in how you can influence at a system level.
 • Influence your tenant owners’ association. Ask them for example to install solar panels and chargers for electric vehicles, improve insulation to lower your energy consumption, change into renewable electricity and introduce sharing services like carsharing. In addition to having a lower climate footprint, it also makes your apartment block more attractive and resilient for the future.
 • Put pressure on your workplace, your university or school. Ask if they have a climate-smart travel policy in place, if they can introduce a veggie first policy and advise them on calculating their climate footprint. We have developed a tool for that here.
 • Demonstrate – join us, FridaysforFuture, Extinction Rebellion or a friend during the next climate strike  if you feel a bit new and lonely in this type of context.
 • Support End Ecocide to make large-scale environmental degradation a crime. Fracking is one example that could potentially count as ecocide. Sign petitions, make a donation so that small island nations can afford to have representatives in place at international climate negotiations or get involved in the movement locally.
 • Contact your political party and demand that they adopt a policy in line with the Paris Agreement.
 • Carbon offset your lifestyle and help accelerate the transition to renewable energy around the world.

Become a conscious consumer. Reduce your own climate footprint and gain better knowledge of which area you should focus on. What makes the biggest difference for the climate – replacing the car with a bike for distances under 3 km or recycling every single package? Below we list what has the greatest climate impact for an individual.

 • Think half. Do half of the things that have the biggest carbon footprint in your life – eat half as much red meat, fly half as many times, buy half of the apparel and footwear you normally buy and use your car half as much. Or, focus twice as much on of what has a low climate footprint. Maximize your cycling, your train holidays and your vegan eating (tips – try Veganuary). Choose ONE area to focus on and it is more likely that it will happen.
 • Become a circulator instead of a consumer. Start using sharing services for stuff and transportation.
 • Check out the performance of your financial institutions at FairFinanceGuide and use your influence to demand change. Financial institutions like banks and insurance companies can use your money to facilitate the destruction of our planet by investing in for example coal companies. Ask them to stop doing that!
 • Work less and enjoy life!

Belen Wind Power Plant

We have now offset another 50,000 ton CO2eq in a Gold Standard certified project! Thank you for taking part in this!

Renewable energy has to make up a larger share of the market globally, which is why we are now financing the Belen Wind Project in Turkey. The major purpose of the project activity is providing electricity from renewable sources to the rapidly growing Turkish electricity market.

The project is expected to generate about 135,000 MWh of electricity per year and prevent approximately 74,444 tonnes of CO2 emissions annually compared to the baseline scenario. Even though wind is increasing in Turkey, there is a heavy reliance on fossil fuels such as oil and coal, and the share of natural gas has grown to reach the same proportion as the other sources. We want to finance this kind of projects to show that there is support for sustainable energy, and spread awareness of the feasibility of better alternatives.

This project consists of an installation of 16 wind turbines, each having a capacity of 3000 kW, in Belen, on the Southeast Mediterranean coast of Turkey. The wind farm provides a total capacity of 48MW and is connected to the national grid. The project employs state of the art technology and installed high capacity 3MW turbines instead of 1.5MW turbines that used to be installed in the earlier days of wind energy developments in Turkey. These new turbines enable better use of the wind potential with a reduced project footprint area, minimising the impact on the natural environment.

It is worth mentioning that if not prepared and designed properly, wind energy can have negative environmental impacts. This is why it is important to do a so-called Environmental Impact Assessment. As we purchase credits from projects certified by Gold Standard, there has been a rigorous control of the risks as all projects have to comply with the “Safeguarding Principles and Requirements” . This covers human rights, gender issues, corruption, water and land use, and other potential impacts. Another important part of the project preparation is the stakeholder consultation, which is also documented in Project Design Document. 

For this project in particular, it is described in the Project Design Document that ”…some trees will be cut in order to enlarge the road to the site and to clear the surroundings of the turbines. However; it was assured that new plantation will be done in return by local Forestry Management”. Other issues addressed in the preparation phase was the concern for bird migration in the area, and potential impact from waste and water usage during the construction phase. Having this information available is mandatory, and is how we know we can trust the project. It allows for accountability, so that we can hold the project developer responsible for the impacts and mitigation measures. 

More information about this project in the Gold Standard registry (including verification and monitoring reports) HERE

See our retired credits HERE, HERE and HERE