Select your country or region so that we can show the best information for you.

Continue to United States

100% transparens

Vi vill att du ska känna dig 100% trygg med att veta hur dina pengar används.

Vad bidrar dina pengar till?

1. Klimatprojekt

Vi stöttar Gold Standard-certifierade klimatprojekt för att snabba på omställningen till ett hållbart energisystem och samhälle.

2. Beteendeförändring

Klimatkompensation är viktigt men tyvärr inte tillräckligt. Därför utbildar vi, inspirerar och hjälper individer att minska sina klimatavtryck också.

3. Systemförändring

Vi behöver mobilisera människor för att visa politiker och företag att vi är många som vill snabba på omställningen till ett hållbart samhälle.

GoClimateNeutral i siffror

Fokus-KPI: 294 235 ton undvikna koldioxidutsläpp

Klimatavtryck 2019: 473 kg CO2e

Antal klimatneutrala användare: 4 283

Användare från: 39 olika länder

Antal företag som vi har hjälpt: 535

Anställda: 6 heltidsanställda

Senaste räkenskapsårets omsättning: 5 550 300 SEK

Summa utdelningar: 0 SEK (allt går till verksamheten för maximal klimatnytta)

Undvikna utsläpp per år (ton CO2e)

Här i världen finns projekten vi stöttar

Den här typen av projekt bidrar vi till

Ton CO2e undvikna per medarbetare

Finansiell information

GoClimateNeutral Sweden AB (organisationsnummer 559130-6583) startades 2017 och är ett socialt företag som bidrar med samhällsnytta genom att skapa lösningar för att maximera våra chanser att lämna över en levande och välmående planet till nästkommande generationer. Vi på GoClimateNeutral vill göra allt vi kan för att bidra till att vi håller oss under 1,5 graders uppvärmning och bromsar klimatförändringarna så snabbt som möjligt.

Räkenskapsåret 2020 (pågående)

Intäkter

Klimatkompensation från användare 747 390 SEK
Intäkter från företag 585 243 SEK
Totalt 1 332 633 SEK

Kostnader

Investeringar i klimatprojekt ongoing
Lönekostnader -400 284 SEK
Övriga verksamhetskostnader -238 002 SEK
Totalt ongoing

Resultat

Resultat ongoing
Du kan även se detaljer kring våra kostnader här.

Räkenskapsåren 2017-2019

Revisor

Alexander Lyckow, PwC

Financials (in SEK)

Intäkter

Year 2017-2018 2019(prel)
Klimatkompensation från användare 974 155 3 640 310
Intäkter från företag 1 198 984 1 911 300
Totalt 2 173 138 5 548 990

Kostnader

Investeringar i klimatprojekt -1 830 670 -2 251 747
Lönekostnader 0 -1 290 572
Övriga verksamhetskostnader -256 844 -997 787
Totalt -2 087 514 -4 540 106
Du kan även se detaljer kring våra kostnader här

Resultat

Resultat 48 018 595 549
Överförs i nästa års räkning 48 018 595 549
Utdelningar 0 0

Resultaten överförs i nästa års räkning för maximal klimatnytta

Frågor eller synpunkter? Hör gärna av dig till: [email protected]

Klimatinvesteringar

Läs mer om våra klimatprojekt på sidan om våra klimatprojekt.

Rädda klimatet tillsammans med oss!

Registrera dig för att kompensera för ditt klimatavtryck.

Bli klimatneutral

GoClimateNeutral

GoClimateNeutral grundades 2017 med enda målet att göra det enklare att leva ett klimatneutralt liv.

© 2020 GoClimateNeutral