Select your country or region so that we can show the best information for you.

Continue to United States

100% transparens

Vi tror att transparens är viktigt när man försöker rädda världen, så att du kan känna dig trygg med att dina pengar gör så stor klimatnytta som möjligt. Här hittar du all vår finansiella information.

Finansiell information

GoClimateNeutral Sweden AB (organisationsnummer 559130-6583) startades 2017 med fokus på socialt företagande med enda ambition och mål att bromsa klimatförändringarna så snabbt som möjligt. Vi har ett förlängt räkenskapsår och vår första årsredovisning kommer innefatta perioden maj 2017- december 2018. Årsredovisningen kommer att publiceras här nedan när den är klar.

Räkenskapsåret 2020 (pågående)

Intäkter

Klimatkompensation från användare 859 466 SEK
Intäkter från företag 0 SEK
Totalt 859 466 SEK

Kostnader

Investeringar i klimatprojekt 0 SEK
Lönekostnader 0 SEK
Övriga verksamhetskostnader 0 SEK
Totalt 0 SEK

Resultat

Resultat 859 466 SEK
Du kan även se detaljer kring våra kostnader här.

Räkenskapsåren 2017-2019

Revisor

Alexander Lyckow, PwC

Financials (in SEK)

Intäkter

Year 2017-2018 2019(prel)
Klimatkompensation från användare 974 155 3 639 000
Intäkter från företag 1 198 984 1 911 300
Totalt 2 173 138 5 550 300

Kostnader

Investeringar i klimatprojekt -1 830 670 -3 153 900
Lönekostnader 0 -1 290 600
Övriga verksamhetskostnader -256 844 -949 600
Totalt -2 087 514 -5 394 100
Du kan även se detaljer kring våra kostnader här

Resultat

Resultat 48 018 157 700

Resultaten överförs i nästa års räkning för maximal klimatnytta

Frågor eller synpunkter? Hör gärna av dig till: [email protected]

Klimatinvesteringar

Läs mer om våra klimatprojekt på sidan om våra klimatprojekt.

Rädda klimatet tillsammans med oss!

Registrera dig för att kompensera för ditt klimatavtryck.

Bli klimatneutral

GoClimateNeutral

GoClimateNeutral grundades 2017 med enda målet att göra det enklare att leva ett klimatneutralt liv.

Twitter | Instagram | Facebook

© 2020 GoClimateNeutral