Våra investeringar i klimatprojekt

Vi investerar i FN-certifierade klimatprojekt (CDM) som dessutom har certifieringen Gold Standard. När man väljer FN-certifierade Gold Standard-projekt har man FNs alla medlemsstater och 80 miljöorganisationer i ryggen - bland annat Världsnaturfonden.

Gold Standard har även fokus på andra hållbarhetsaspekter än klimatet - som att minska fattigdom och bidra till renare luft och vatten - vilket redovisas genom FNs agenda 2030-mål. Du kan hitta mer information om projekten på UNFCCS webbsida respektive Gold Standards webbsida.

Alla klimatprojekt verifieras av en oberoende tredje part, t ex TÜV och DNV. Alla granskningsprotokoll är offentliga. Projekten inspekteras kontinuerligt under projekttiden för att garantera att verklig klimatnytta uppnås.

Klimatprojekt vi investerat i tillsammans

Namn på projekt Land Karta Investeringscertifikat Datum för investering Projektcertifiering Ton CO2 Mer information
Southpole0653 04 Dak Pone Hydro Power Vietnam Google Maps Certifikat 2017-09-11 CDM+GS 1000 Läs mer
13 2 768x408 Ullunkal Hydro Power Project and more India Google Maps Certifikat 2017-07-24 CDM 300 Läs mer
0000076 6 mw renewable energy generation project by varam power projects in india 768x576 Renewable energy generation project India Google Maps Certifikat 2017-07-21 CDM 75 Läs mer
0000291 25 mw solar pv project in gujarat 550 Solar Project in Gujarat India Google Maps Certifikat 2017-06-26 CDM 400 Läs mer
0000135 bundled grid connected wind power project from tamilnadu india 550 Wind power project in Tamilnadu India Google Maps Certifikat 2017-06-12 CDM 90 Läs mer
0000213 trang palm oil wastewater treatment project in trang province thailand 550 Trang Palm Oil Wastewater Treatment Project in Trang Province Thailand Google Maps Certifikat 2017-05-21 CDM 50 Läs mer
0000281 whr cdm cpp 768x576 Godawari Power Project India Google Maps Certifikat 2017-05-02 CDM 42 Läs mer
0000183 14 mw wind power project in maharashtra 550 14 MW Wind Power Project in Maharashtra India Google Maps Certifikat 2017-04-21 CDM 24 Läs mer

Vi är 100% transparenta

Vi är 100% transparenta med vilka både FN-certifierade och Gold Standard-märkta klimatprojekt dina pengar investeras i och varför. Vi är även 100% transparenta med mängden koldioxid som försvinner från atmosfären tack vare dig samt hur mycket vi får bort totalt.

Okej, jag vill bidra!