Hur kan jag vara säker på att er klimatkompensationen görs i tillförlitliga projekt?

För att vara säker på att pengarna gör nytta finns olika standarder för klimatkompensation som CDM, Gold Standard, Plan Vivo, VCS och Fair Trade som utvärderar olika parametrar i projekt beroende på vad de bidrar med.

Det hela är ganska snårigt då vissa projekt, framförallt trädplanterings-projekt och CDM-projekt, vid upprepade granskningar visat sig inte hålla vad de lovar, och i vissa fall till och med haft negativa konsekvenser för lokalbefolkningen och miljön där projektet har genomförts.

Det är tydligt att man inte kan välja vilket klimatprojekt som helst att kompensera i på grund av detta. Vi investerar därför bara i de mest trovärdiga och hårt granskade projekten, projekt som både är CDM-certiferade (som FN-ligger bakom) och dessutom har certifieringen Gold Standard (som bland annat WWF och Greenpeace står bakom). Då har man FNs alla medlemsstater och ca 90 miljöorganisationer i ryggen. Därtill tredjepartsverifieras alla dessa projekt av bland annat TÜV och DNV och alla deras protokoll är offentliga och följer projekten under hela projekttiden.

Förutom att välja hårt tredje-partsgranskade projket som är CDM- och Gold Standard-certifierade så har vi även valt att kompensera för dubbla ens beräknade utsläpp för att vara på den säkra sidan om något mot förmodan skulle gå fel i klimatprojekten. Vi sprider även investeringarna i olika klimatprojekt för att ytterligare öka säkerheten med att vi åstadkommer riktig klimatnytta.

2 Replies to “Hur kan jag vara säker på att er klimatkompensationen görs i tillförlitliga projekt?”

  1. Vad kul att du är med och lever klimatneutralt med oss!

   Det finns några alternativ, just climatenuetralnow är UNFCCCs egna sajt och har bara CDM-projekt, medan vi stöttar CDM-projekt som är ännu hårdare granskade genom Gold Standard-certifieringen.

   Tidigare har vissa CDM-projekt fått en del kritik (bland annat av swedwatch) för att de inte var socialt hållbara. Då kom Gold Standard-certifieringen till för att garantera att den sociala aspekten av klimatprojekten håller högsta klass (bakom Gold Standard står ett 80-tal ideella organisationer). På climateneutralnow får man även välja själv bland klimatprojekten, medan vi väljer de mest klimateffektiva projekten åt dig. De har bara engångskompensation, medan vi jobbar med en prenumerations-modell.

   Men i stort är det samma typ av modell, att stötta klimatprojekt i utvecklingsländer. Jag själv tycker deras modell är superbra, men tror att Gold Standard är rätt väg att gå om man vill känna sig tryggare med att man gör en bra grej. Vi började faktiskt med bara CDM-projekt utan ytterligare certifiering och köpte dem via climateneutralnow. Vi kompenserade då 10x det faktiska utsläppet för att vara på säkra sidan. Efter att ha läst på mer och pratat med människor i branschen så känner vi oss nu dock tryggare med Gold Standard och att istället kompensera 2x det faktiska avtrycket.

   Det finns även andra alternativ, men det skulle bli ett ganska långt svar om jag skulle gå igenom alla alternativ och jämföra 🙂

   Hoppas det här hjälpte dig lite på vägen i alla fall!

   Hälsningar,
   Kalle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *