Hur drivs GoClimateNeutral rent organisationsmässigt?

Vi har startat det här initiativet med enda mål att försöka stoppa klimatförändringarna. Vi har lagt ner 1000-tals timmar helt utan ersättning på att bygga och driva projektet framåt.

Idag är vi ett svenskt företag och inte en ideell förening eller stiftelse. Vi kallar oss ett socialt företag – som bara vill bidra till att försöka stoppa klimatförändringarna. Tyvärr finns inte definitionen “socialt företag” hos svenska bolagsverket, utan det man har att välja på (lite förenklat) är aktiebolag, stiftelse och ideell förening.

Varje organisationsform har för- och nackdelar. Vi har valt ett aktiebolag för att vi tror att det kan bidra till att vi kan göra så mycket klimatnytta som möjligt.

Fördelarna med att vara ett företag är att:
1. Vi kan se till att bolaget fortsätter jobba för maximal klimatnytta. Vi blir exempelvis överösta av kommentarer på facebook av mycket ambitiösa klimatförnekare som vi inte tror skulle tveka att försöka sabotera vår verksamhet om vi exempelvis var en ideell förening.

2. Vi kan vara väldigt effektiva med vår tid och med pengar. Vi behöver inte lägga tid och pengar på en process kring stämmor, medlemshantering och att bemöta motioner och förslag från medlemmar – som vi vet kan ha mycket tid över och förtjänar att bemötas med mycket tid tillbaka. När vi startade GoClimateNeutral.org var vi tre personer som alla hade heltidsjobb och familj och barn vid sidan av, och då är varje timme viktig. Ett företag ger oss möjligheten att vara extremt effektiva i den bemärkelsen.

3. Vi har möjlighet att ta in pengar i bolaget om det skulle göra så att vi kan göra ännu större klimatnytta. Spotify hade inte byggts utan kapital. Facebook hade aldrig blivit av utan kapital. Instagram hade aldrig blivit av utan kapital. Skulle vi exempelvis vilja ta in 10 miljoner för att informera världen om vår tjänst och att klimatkrisen är akut – så kan vi göra det. Vill vi säga upp oss från våra jobb och jobba heltid med projektet så kan vi göra det.  Vi tror helt enkelt att pengar är ett verktyg som kan bidra till att göra mycket klimatnytta – direkt eller indirekt. Nackdelen med att ta in pengar är att vi skulle behöva betala ut någon slags vinst till de som bidragit med sina pengar – för att behålla en långsiktig ägarbild. Men vi tror att det är ett pris som kan vara värt det 10 ggr om – om vi hittar effektiva sätt att använda pengarna. Om vi skulle ta in pengar så skulle vi vilja behålla kontrollen i bolaget och skulle förmodligen göra det genom att dela upp aktierna i röstberättigade och icke-röstberättigade aktier – allt för att se till att vi kan fortsätta göra så mycket klimatnytta som möjligt.

Vi är idag 100% transparenta med vår ekonomi i bolaget, så skulle vi någon gång ta in pengar eller dela ut vinst så kommer vi informera om det och du kommer enkelt kunna se det i vår bokföring.

Nackdelarna med att inte vara en ideell förening eller stiftelse är att vi inte kan ha ett 90-konto till exempel – vi skulle väldigt gärna vilja ha det, men Svensk insamlingskontroll som står bakom 90-konton stödjer inte vår typ av organisation ännu. Vi kikar istället på andra certifieringar så som b-corp ( https://bcorporation.net/ ) men har inte ansökt ännu.

Tycker du vi tänker fel? Skriv gärna en kommentar!

Does carbon offsetting really make a difference?


Yes, carbon offsetting works. But in order to make a real, verified and lasting difference it’s important to choose the climate projects you offset through with care.

So, how can you be sure that the money we invest actually contributes to real climate benefit? Well, there are several different organisation that approves and certifies climate projects to ensure this. The largest standards are CDM (which the UN is behind), Gold Standard (which WWF among others are behind), Plan Vivio, VCS and Fair Trade. Emissions trading also used to be a way to carbon offset, but is no longer an effective way to achieve real and lasting climate benefit.

We at GoClimateNeutral has gone from doing carbon offseting in UN-certified projects (CDM) to investing in projects that are both UN-certified and also certified by Gold Standard Foundation. These projects are more expensive, but keeps a higher quality and are more audited by independent third parties than the projects that are only UN-certified. You can read more about Gold Standard here: https://www.goldstandard.org/

It is also important to invest in projects that are already completed. If the projects are completed, third parties can verify the actual climate benefit achieved – unlike in projects where climate benefits are just something that someone hopes to achieve in the future.

By investing in CDM- and Gold Standard-certified projects – and also only invest in projects that are already completed and verified – you can be sure that your money has contributed to real climate benefit – and that your carbon offsetting works.

What is Carbon Offsetting?


Carbon Offsetting is a way to take responsibility for the carbon emissions your lifestyle causes. To drive a car, fly and eat meat causes rather high carbon dioxide emissions, that causes climate change – that causes global warming.

When you carbon offset you pay money for the amount of carbon dioxide your lifestyle causes. The money are invested in climate projects that reduce the same amount of carbon dioxide as you have caused – so that the sum of the emissions is zero or less. You can reduce emissions either by helping somebody else lower their emissions or by removing emissions from the atmosphere.

Carbon offsetting is often made possible by climate projects in developing countries – for instance energy efficiency projects or wind or solar plants.

To be on the safe side that you actually achieve climate benefit when you carbon offset – the climate projects should be reliably certified. The most reliable projects are both UN and Gold Standard-certified (that WWF is behind among others).

At GoClimateNeutral.org we help you offset your emissions with projects that are both UN and Gold Standard-certified.

If you want to know more, go to GoClimateNeutral.org

Can I really just pay money to become climate neutral?


Yes. If you – with money contributions – remove as much emissions from the atmosphere as you cause, you can call yourself climate neutral. It might sound unfair and provoking that you can just pay money to get to call yourself climate neutral, but the good news is that it’s possible to achieve great climate benefits with relatively small amounts of money. Enough benefits that most people easily can reduce emissions – through climate projects in developing countries – more than the emissions they cause by their own lifestyle.

But at the same time, it’s not enough to help others reduce their emissions if we are to succeed in stopping climate change. We must simultaneously also reduce our own emissions. Therefore we at GoClimateNeutral.org see the investment in climate projects only as a first step in the right direction. But after that step has been taken we must also reduce our own climate emissions.

Unfortunately it’s often rather hard for most people to reduce their climate footprint since a change in lifestyle often is needed – for instance if you are to sell your car or stop flying. And big changes in habits and lifestyle has proven very hard for us humans to do. Therefore we have chosen to make it simple for people to contribute to slow down climate change by investing in climate projects. When this first step is taken we want to inspire all our users to gradually slow down their own climate footprint.

The approach of getting people to take a small step first and then making bigger changes is called Foot-in-the-door-technique. You can read more about how it works here: https://en.wikipedia.org/wiki/Foot-in-the-door_technique

Foot-in-the-door-technique is the reason why we believe in getting as many people as possible to take a first step in their climate commitment now, and why we think it needs to be both really simple and a positive experience. It is simply much more likely that people make more and bigger changes in their lifestyle once they have begun to take a step in the right direction.

If you want to know more, go to GoClimateNeutral.org

Can I really become completely climate neutral?

Yes, we definitely think that you can call yourself climate neutral!

If you want to make it a little more complicated, for companies there are standards that regulate the requirements for what is considered being climate-neutral (PAS 2060 and ISO 14021), but in the case of individuals, there are no similar standards that we know of. This means that there may be different opinions of what it takes for a person to be considered climate neutral.

In theory climate neutrality is when the difference between the emissions you cause and the emissions that you prevent from reaching the atmosphere is zero. The challenge with this is partly to calculate the exact carbon footprint for an individual, and also to find ways to reliably prevent emissions from reaching the atmosphere or remove emissions from the atmosphere.

When it comes to measuring your own climate footprint, there are very advanced methods to do this. We have chosen a simple estimate to make it as easy as possible for you to start doing something about climate change without having to spend a lot of time in carbon dioxide calculators where you need to enter exact air mileage, kWh consumption etc.

There are many advanced calculators freely available on the internet that provide more accurate estimates such as http://footprint.wwf.org.uk and http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx. What all calculators have in common is that they are based on estimates and generalizations, which in turn means that the value you get is approximate. For example, the calculators does not take into account if you have built a new house last year and thus caused large emissions in the form of building materials, or if you only use very fuel efficient airplanes when you fly. The calculators also do not take into account the exact emissions caused by the manufacture of the batteries for your electric car nor if your car has been bought new or second hand, if you charge it with renewable energy at home and with fossil based energy at work. The reason is that such a calculator would be extremely complex and time consuming to use – and yet not perfect.

So are there measurable and good ways to remove emissions from the atmosphere or measurable and good ways to prevent emissions to be released in the atmosphere? Yes there are! We have chosen to invest in CDM and Gold Standard-certified climate projects, and you can read more om how that works here: Does climate offsetting really make a difference?.

Is it then impossible to consider one self as climate neutral since you cannot calculate your exact carbon footprint? Well, we believe it’s still possible. To ensure that our users are climate neutral, as far as we can, our profiles are designed to compensate for more than twice as much as the overall impact of your lifestyle while doing everything we can to ensure the reliability of the projects. This way there is a buffer that compensates for miscalculations of your emissions and for risks in the projects we invest in. With a two-fold compensation, we should be on the safe side, and most likely even be climate-positive.

So to answer the question again, yes, we definitely think that you can call yourself climate neutral!

If you want to know more, go to GoClimateNeutral.org

Hur kan jag vara säker på att er klimatkompensationen görs i tillförlitliga projekt?

För att vara säker på att pengarna gör nytta finns olika standarder för klimatkompensation som CDM, Gold Standard, Plan Vivo, VCS och Fair Trade som utvärderar olika parametrar i projekt beroende på vad de bidrar med.

Det hela är ganska snårigt då vissa projekt, framförallt trädplanterings-projekt och CDM-projekt, vid upprepade granskningar visat sig inte hålla vad de lovar, och i vissa fall till och med haft negativa konsekvenser för lokalbefolkningen och miljön där projektet har genomförts.

Det är tydligt att man inte kan välja vilket klimatprojekt som helst att kompensera i på grund av detta. Vi investerar därför bara i de mest trovärdiga och hårt granskade projekten, projekt som både är CDM-certiferade (som FN-ligger bakom) och dessutom har certifieringen Gold Standard (som bland annat WWF står bakom). Då har man FNs alla medlemsstater och ca 90 miljöorganisationer i ryggen. Därtill tredjepartsverifieras alla dessa projekt av bland annat TÜV och DNV och alla deras protokoll är offentliga och följer projekten under hela projekttiden.

Förutom att välja hårt tredje-partsgranskade projket som är CDM- och Gold Standard-certifierade så har vi även valt att kompensera för dubbla ens beräknade utsläpp för att vara på den säkra sidan om något mot förmodan skulle gå fel i klimatprojekten. Vi sprider även investeringarna i olika klimatprojekt för att ytterligare öka säkerheten med att vi åstadkommer riktig klimatnytta.

Är det inte viktigare att minska sina utsläpp än att klimatkompensera?

Det korta svaret är ja. Det är mer tillförlitligt och därmed bättre att inte släppa ut något alls än att klimatkompensera för det du släpper ut. På GoClimateNeutral.org används investeringar i klimatprojekt – klimatkompensation – som ett första steg för att komma igång med att göra något bra för klimatet, men vi menar inte att det är tillräckligt på sikt eller att det är viktigare. Det är dock ett väldigt bra första steg i många människors klimatengagemang.

Samtidigt, för att nyansera bilden lite, så är det såklart bättre att släppa ut 1 ton CO2 och betala bort 2 ton CO2 – och därmed ha nettoeffekten att 1 ton CO2 försvinner från atmosfären – än att inte släppa ut eller ta bort något alls.

Det allra bästa är såklart att inte ställa det mot varandra, utan att både minska sina egna utsläpp och att hjälpa andra att minska utsläpp genom investeringar i klimatprojekt.

Hur kan det vara så billigt att klimatkompensera?

Det behövs inte så mycket pengar för att kunna åstadkomma stor klimatnytta i utvecklingsländer. Relativt lite pengar kan få kalkyler för stora klimatprojekt att gå ihop och genomföras.

Ett exempel, säg att en vietnamesisk by kan bygga ett vattenkraftverk som kostar 10,1 MSEK. Det är tyvärr något dyrare än att bara fortsätta köpa el från kolkraft vilket skulle kosta 10 MSEK. Och eftersom byn är väldigt fattig konstaterar man att vattenkraftverket inte kommer byggas. Men då kan man genom att putta in 0,1 MSEK från bland annat oss få kalkylen att gå ihop – och vattenkraften kan ersätta kolkraften! Så relativt lite pengar – 0.1 MSEK i det här exemplet – kan tippa över investeringen och göra så att ett 10-miljoners miljöprojektet blir av! Exemplet är något förenklat såklart, men illustrerar ändå principen.

Själva ekonomiska mekanismen kommer från FN och Kyoto-protokollet, då man instiftade CDM-projekt och CER-krediter som det kallas. För att ytterligare stärka kvalitén på de sociala aspekterna i CDM-projekt startades rätt snart även Gold Standard Foundation av bland annat WWF – som utnyttjar samma ekonomiska mekanism som CDM-projekten.

GoClimateNeutral.org försöker vi hitta de mest priseffektiva CDM- och Gold Standard-certifierade projekten åt dig, så att dina pengar ska kunna göra så mycket nytta som möjligt för klimatet utan att kompromissa med kvalitén.

Och i de projekten så blir det helt enkelt väldigt billigt att göra stor verifierbar klimatnytta.

Räcker det med att betala pengar för att bli klimatneutral?

Ja, det räcker med att betala pengar för att få kalla sig klimatneutral. Det kan låta provocerande och eventuellt orättvist enkelt att bara betala lite pengar och få kalla sig klimatneutral, men man kan faktiskt åstadkomma stor nytta för klimatet med relativt lite pengar. Så pass stor nytta så att de allra flesta enkelt kan minska utsläpp – genom klimatprojekt i andra länder – mer än de utsläpp man själv orsakar. Och då kan man kalla sig klimatneutral.

Men samtidigt räcker det inte att hjälpa andra att minska sina utsläpp för att vi ska kunna stoppa klimatförändringarna. Vi måste också samtidigt även minska våra egna utsläpp. Därför ser vi på GoClimateNeutral.org själva investeringen i klimatprojekt som ett första steg i rätt riktning. Efter att ha tagit det steget måste vi även dra ner på våra egna utsläpp.

Generellt har dock människor svårt att dra ner på sina utsläpp eftersom det ofta kräver en förändring i den livsstil man lever – som till exempel om man skulle sälja bilen eller sluta flyga. Därför har vi valt att först göra det enkelt för människor att börja bidra till att bromsa klimatförändringarna genom investeringar i klimatprojekt. När detta första steg är taget vill vi inspirera till att minska de egna utsläppen.

Tillvägagångssättet att få människor att först ta ett litet steg för att sedan göra större förändringar kallas Foot in the door technique. Man kan läsa mer om hur det fungerar här: https://en.wikipedia.org/wiki/Foot-in-the-door_technique

Foot in the door technique är en stor anledning till att vi tror på att få så många som möjligt att ta ett första steg i sitt klimatengagemang, och varför vi tror att det behöver vara både enkelt och positivt laddat. Det är helt enkelt väldigt mycket större sannolikhet att människor gör fler och större saker för klimatet när de väl börjat ta ett steg i rätt riktning.

Varför ska jag klimatkompensera via GoClimateNeutral.org?

Det finns främst två anledningar till att använda vår tjänst. För det första kan vi hjälpa dig att göra så mycket klimatnytta som möjligt för dina pengar. Marknaden för klimatkompensation kan nämligen (tyvärr) vara rätt tidskrävande och knepig att hitta rätt i. Det finns dels olika standarder för klimatprojekt som man behöver ha koll på, dels helt olika typer av klimatprojekt och på toppen av det så kan priset för klimatkompensation – som kan vara väldigt svåra att få reda på – variera kraftigt mellan olika projekt.

Att hitta rätt bland de olika projekten och veta att ens pengar gör så mycket nytta för klimatet som möjligt är svårt, och där kan vi hjälpa till så att vi gör riktigt smarta investeringar tillsammans.

För det andra finns ingen annan tjänst, vad vi känner till, som dels beräknar vad du ska klimatkompensera för just din livsstil och dels gör det enkelt för dig att leva klimatneutralt genom att kompensera för din livsstil varje månad. Samtidigt får du även tips om hur du kan minska ditt egna klimatavtryck.

Dessutom så är det rätt roligt att göra bra saker tillsammans och se hur stor nytta vi kan göra om vi agerar tillsammans. Och med lite tur kan din delaktighet även få med fler, så att vi blir fler och fler som försöker göra något för att bromsa klimatförändringarna.

Vill du börja resan mot ett klimatneutralt liv? Gå in här och registrera dig!