Klimatsmart bostadsrättsförening – så kan du påverka din förening!

Gör din bostadsrättsförening mer klimatsmart och påverka mångas klimatavtryck samtidigt.

Här hittar du tips på hur din bostadsrättsförening kan få ett lägre klimatavtryck och en lägre energianvändning. Flera av åtgärderna är både bra för miljö och för plånboken. Längst ner hittar du även mallar på motioner du kan anpassa och skicka till din styrelse.

 • Se till att ha rätt nyckeltal i årsredovisningen så att föreningens miljö- och klimatarbete enkelt kan följas upp. Förslag på motion längre ner.
 • Installera solpaneler. Beroende på takens läge så är detta en investering som kan betala av sig på 10-15 år. Kolla in Solkartan för att se om just ert tak är lämpligt för solpaneler. Ansök om investeringsstöd här. Motion nedan.
 • Sätt upp laddstolpar för att föreningens medlemmar inte ska tvingas köra fossildrivna bilar. Via Klimatklivet kan ni få bidrag för installationen. Motion nedan.
 • Installera bergvärme. Det kan vara både en miljömässig- och ekonomisk vinst, lite beroende på  förutsättningarna för just ert hus.  Motion nedan.
 • Inför återvinning av värmen i ventilationsluften, så kallad frånluftsåtervinning.
 • Byt till led-belysning. Enligt belysningsbranschen drar en 10-15 år gammal belysningsanläggning upp till fem gånger mer energi jämfört med en ny.
 • Starta bil- och cykelpooler. Köp in en elcykel med cykelkärra för att underlätta för de boende att inte behöva använda bil.
 • Se till att det finns bra utrymmen för att förvara/parkera cyklar.
 • Inför individuell varmvattenmätning. Det börjar komma flera spännande lösningar för det. Startupbolaget Labtrino har utvecklat en flödesmätare som installeras utan rörmokare.
 • Byt till grönt elavtal, alla leverantörer erbjuder detta, eller ännu hellre miljömärkt el (Bra Miljöval). Se vilka bolag som erbjuder el märkt Bra Miljöval här.
 • Gör en energideklaration med en genomgång av byggnadens energianvändning och hur denna kan förbättras.
 • Uppmuntra delningsekonomi inom föreningen via appar som hygglo, grannsaker och Nextdoor.
 • Fixa ett källsorteringsrum med en prylhylla där alla kan lämna välfungerande saker istället för att slänga dem.

Mer tips och inspiration
Visionen om en hållbar bostadsrättsförening
I bostadsrättsföreningen Viva delar de boende på nästan allt
Naturskyddsföreningens checklista för bostadsrättsföreningars arbete för klimat och biologisk mångfald

Mallar motioner till styrelsen

Motion om solceller
Enligt solkartan över vårt område har våra byggnader god potential för solel och solvärme. Att använda solen som energikälla innebär både en vinst för klimatet och vår förenings ekonomi på lite längre sikt. Jag föreslår att styrelsen undersöker möjligheten att installera solceller/solfångare på våra tak.

Motion om bergvärme
Bergvärme är ofta billigare än fjärrvärme (beroende på fjärrvärme-priset respektive priset på el). Det är dessutom en förnybar energikälla till skillnad mot fjärrvärme som till största delen i vårt område kommer från förbränning av våra och andra länders sopor. Jag föreslår att styrelsen undersöker möjligheten att värma upp våra fastigheter med bergvärme.

Motion om att hyra ut p-plats till en bilpool
En privatägd personbil står still ungefär 95 procent av tiden (RISE 2018) och en bil i bilpool kan ersätta fem andra bilar (Sunfleet 2019). Flera existerande bilpooler letar efter parkeringsplatser att placera bilar på. Många av dem erbjuder elbilar. Att hyra ut p-plats i föreningen till en bilpool med elbilar kan leda till minskad trängsel på våra parkeringar, bättre resursutnyttjande, minskade koldioxidutsläpp och vara en bra service till de boende i föreningen. Jag föreslår att styrelsen ges i uppdrag att utreda och fatta beslut om att hyra en eller flera av föreningens p-platser till en bilpool, helst med laddstolpe för elbil

Motion om att utse miljö- och energiansvarig
Jag föreslår att styrelsen utser en person som får miljö- och energiansvar i styrelsen. På så sätt lyfts hållbarhetsfrågorna och det ger bättre förutsättningar att aktivt jobba med sänkt energianvändning för ett långsiktigt bättre energianvändande och lägre kostnader.

Motion om kompletterande nyckeltal
Nyckeltalen i vår årsredovisning visar förändring i kostnad men inte förändrad förbrukning jämfört med tidigare år. Jag föreslår att nyckeltalen i årsredovisningen kompletteras med nyckeltal för exempelvis:
– El kWh/kvm för gemensamma utrymmen
– Uppvärming MWh/kvm
– Vatten m3/kvm

Genom att komplettera med dessa nyckeltal blir det lättare att förstå om eventuella ökade kostnader beror på ökade priser (som skulle kunna åtgärdas genom omförhandlade avtal) eller om de ökade kostnader beror på medlemmars ökade förbrukning (som eventuellt kan åtgärdas genom information, energieffektiviseringar och beteendeförändringar). Ett mål kan vara att jobba för att komma ner till 100 kWh/kvm för vår gemensamma elförbrukning, ett mål som många av husen i Hammarbysjöstad jobbar efter.

Motion om hållbarhetsgrupp
Jag föreslår att styrelsen undersöker om det finns intresse att upprätta en hållbarhetsgrupp med syfte att:
– skapa en ännu mer attraktiv bostadsrättsförening.
– se till att vår bostadsrättsförening är en del av lösningen på klimatförändringarna och inte bidrar till ökade sådana.
– skapa förutsättningar för att avgifterna kan hållas så låga som möjligt på sikt genom att skapa en resilient (motståndskraftig) förening.


How can we live climate-friendly lives in 2020?

Live a climate-friendly life.

What is the most important action one can take for the climate in 2020? Well, different actions have different effects. Try to think big. If it feels awkward to go out in the streets and demonstrate or contact politicians, take a digital course in climate action instead to get an understanding for what the most important thing you can do is.

Become an active citizen and put pressure on systems, rules and norms to change. You can do this by:

 • Think BIG! Take a free digital quick course – the Climate Leader – in how you can influence at a system level.
 • Influence your tenant owners’ association. Ask them for example to install solar panels and chargers for electric vehicles, improve insulation to lower your energy consumption, change into renewable electricity and introduce sharing services like carsharing. In addition to having a lower climate footprint, it also makes your apartment block more attractive and resilient for the future.
 • Put pressure on your workplace, your university or school. Ask if they have a climate-smart travel policy in place, if they can introduce a veggie first policy and advise them on calculating their climate footprint. We have developed a tool for that here.
 • Demonstrate – join us, FridaysforFuture, Extinction Rebellion or a friend during the next climate strike  if you feel a bit new and lonely in this type of context.
 • Support End Ecocide to make large-scale environmental degradation a crime. Fracking is one example that could potentially count as ecocide. Sign petitions, make a donation so that small island nations can afford to have representatives in place at international climate negotiations or get involved in the movement locally.
 • Contact your political party and demand that they adopt a policy in line with the Paris Agreement.
 • Carbon offset your lifestyle and help accelerate the transition to renewable energy around the world.

Become a conscious consumer. Reduce your own climate footprint and gain better knowledge of which area you should focus on. What makes the biggest difference for the climate – replacing the car with a bike for distances under 3 km or recycling every single package? Below we list what has the greatest climate impact for an individual.

 • Think half. Do half of the things that have the biggest carbon footprint in your life – eat half as much red meat, fly half as many times, buy half of the apparel and footwear you normally buy and use your car half as much. Or, focus twice as much on of what has a low climate footprint. Maximize your cycling, your train holidays and your vegan eating (tips – try Veganuary). Choose ONE area to focus on and it is more likely that it will happen.
 • Become a circulator instead of a consumer. Start using sharing services for stuff and transportation.
 • Check out the performance of your financial institutions at FairFinanceGuide and use your influence to demand change. Financial institutions like banks and insurance companies can use your money to facilitate the destruction of our planet by investing in for example coal companies. Ask them to stop doing that!
 • Work less and enjoy life!

Klimatsmart och fossilfritt pensionssparande

1300 MILJARDER kronor finns i vårt premiepensionssystem (ppm-fonder). Sjunde AP-fonden är den fond där svenskars pensionspengar investeras om inget aktivt val görs. Cirka 4 miljoner svenskar har sina pengar i den fonden. Och den är inte fossilfri utan investerar både i olja och kol. Även andra fonder investerar i fossilindustrin och bidrar till dess utveckling trots att vi och fondägarna vet om att vi fort som tusan behöver sluta använda allt som har med fossilt att göra.

Ur ett konsumentperspektiv är det inte så konstigt. Förmodligen känner få till exakt vad ens pensionspengar finansierar. Och det är inte heller självklart att komma på tanken att det finns en koppling mellan ens pensionspengar och vad de stöttar. Men när en tänker på det så är det ändå rätt logiskt. För visst vore det bättre om mina pensionspengar stöttar företag som satsar på förnybar energi än de som utvinner olja, gas eller kol när den globala energin till över 80 % kommer från fossilt, vilket är den primära orsaken till klimatkrisen.

Det är numera enkelt att byta fonder, det tar bara några minuter. Det finns ett grymt initiativ, klimatbytet.se, där du kan läsa mer och där du även kan registrera att du har bytt fonder för att visa att vi är många som gör ett aktivt val. Och sprid sprid sprid! Ju fler vi är som genom handling visar att vi bryr oss om vad våra pengar bidrar till desto större effekt får det förhoppningsvis.

För att enkelt kunna se vilken typ av industrier dina fonder investerar i kan du antingen prova appen Seeqest som automatiskt scannar av dina fonder via minpension.se, eller gå in på Avanza. Sök efter en specifik fond på Avanza. Scrolla därefter längst ner på sidan. Där finns ett fält för hållbarhet där du kan se hur hög CO2-risk fonden har, om den bidrar till positivt klimatarbete (inom områdena hållbara transporter, förnyelsebar energi och minska koldioxidutsläpp) samt om fondens bolag är involverade i ifrågasatta branscher som djurförsök, palmolja, bekämpningsmedel, vapen, kolkraft etc.

Information om enskilda fonders hållbarhet på Avanza


Så här gör du för att byta fonder:

1. Logga in på pensionsmyndigheten.se

2. Scrolla längst ner och välj “Byt fonder”.

3. Klicka i rutan Fonder med låg CO2-risk (passa samtidigt på att välja bort annat du inte gillar som exempelvis pornografi, uran, kärnvapen eller klusterbomber).

4. Titta också på fondernas värdeutveckling och avgifter.

5. Välj därefter den eller de fonder som du vill addera genom att klicka på + i vänsterkolumnen

6. Fördela dina fonder, hur många procent du vill ha av vardera fond, och godkänn därefter.

7. KLART! Snyggt jobbat!

8. Gå in på klimatbytet.se och registrera att du bytt fonder.

När det här inlägget skrivs finns det 45 fonder att välja bland, av 482 möjliga, om “Fonder med låg CO2-risk” väljs. Om dessutom alla “Oönskade produkter och tjänster”, som bomber, tobak, spelbolag och porr, väljs bort så finns enbart 6 fonder kvar. Är det rimligt?

Fossilfritt pensionssparande
De sex fonder som inte investerar i klusterbomber, kärnvapen, pornografi och fossila bränslen och som har låg CO2-risk.
Allt det här kan dina pensionspengar vara investerade i utan att du har en susning.

New Year’s Climate Resolution

2020 is just around the corner, and it has to be the year we all step up our efforts to stop climate change!

This needs to be a year of massive action, on all levels. Of course, we are all hoping for radical climate policy on national level, but we also have to be part of the transition on an individual level. That way, we signal to both politicians and big business that we are serious about wanting change! And we need to move towards minimal CO2 lifestyles, as fast as possible.

I have always travelled a lot, and it is a major part of my identity. The world is such a glorious place and I am so curious to experience it! I am convinced that it has helped me become both more informed about the complexities of today, but also more compassionate towards others. This, however, has had a massive CO2 footprint. Only in 2019, my flight emissions were 3,19 tonnes of CO2e.

Feeling regret about our past emissions is hardly helpful. We need to start somewhere, and it is never too late to do better. But if we want to stop climate change, we need to start now!

Therefore, my new years climate resolution is to stay on the ground to keep fossil fuels in the ground! I am keen to explore my more immediate surroundings by train, foot and other climate friendly means of transportation. After all, travelling in Sweden and Europe has a lot to offer! On top of that, knowing how many tonnes of CO2 I can keep from getting into the atmosphere is definitely a good motivation.

On a train through Austria in 2017. Those landscapes!

Kalle is already standing steadily with both feet on the ground! So his commitment to the climate and the environment for 2020 is to not buy any new electronics or clothes! The GoClimateNeutral blog has posts about electronics and sustainable fashion if you want some inspiration to join Kalle on his journey. A pair of jeans is estimated to emit 6 kg CO2eq, whereas a 15-inch MacBook Pro is 560 kg CO2eq – and that is not considering the potential pollution and ethical concerns regarding mining for minerals.

Cissi has worked a lot on her own emission sources, and for 2020 she wants to, at least, participate at twice as many climate strikes compared to 2019 and have a larger impact on her surroundings by influencing her tenant owners’ association. By talking to her neighbours, she is aiming to take the lead to make the apartment block more sustainable. That way, they can make collective decisions (perhaps some solar panels?) but also she can reach individuals in her immediate surrounding and lead by example.

Evelina wants to focus on food and soil health for 2020. She wants to lower her food waste, eat more locally produced and learn more about regenerative farming.

Our collaborator Marlena has decided to “be a more annoying customer” – to ask at the restaurant if they have sustainable (MSC certified) fish, if the taxi company has electric cars, etc. By doing so, she will voice the demand for sustainable offers from customers to service providers. Doing so, in a positive and encouraging way! Take the lead!

Are you also staying on the ground in 2020? What is your pledge for a cooler future? Let us know and join us in being part of the solution!

Hur kan du leva ett klimatsmart liv under 2020?

Vad är det absolut viktigaste du kan göra när det gäller klimatet under 2020? Tja, olika saker har olika effekt. Försök tänk stort. Det bästa är så klart det som blir av så om det känns främmande att gå ut på gatorna och demonstrera eller mejla politiker så är en flytt av pensionspengar bara ett par knapptryck bort och har potential att göra stor nytta för klimatet.

Bli en aktiv medborgare och sätt press på att system, regler och normer ändras. Det kan du göra genom att:

 • Tänk stort! Gå en gratis digital snabbkurs – the Climate Leader – i hur du kan påverka på systemnivå.
 • Skriva motioner till styrelsen i din bostadsrättsförening. Motionera om solpaneler, laddstolpar, delningstjänster, bergvärme, individuell mätning av tappvarmvatten, grön el och att årsredovisningen ska innehålla nyckeltal för förbrukningsmängd (och inte bara i kronor) för el, fjärrvärme och vatten. Utöver att ditt boende (och många andras) får ett lägre klimatavtryck gör det även din förening mer attraktiv och resilient för framtiden.
 • Påverka din arbetsplats, ditt universitet eller skola. Fråga om de har en klimatsmart resepolicy på plats, om de har grönt elavtal samt tipsa dem om att beräkna sitt klimatavtryck. Vi har tagit fram ett verktyg för det som finns här.
 • Demonstrera – med oss, FridaysforFuture, Extinction Rebellion, Föräldravrålet eller en kompis. Vi brukar bjuda in när vi är med på demonstrationer. Ingen av oss känner oss särskilt hemma på den fronten och det kan vara skönt att ha lite stöd.
 • Stöd End Ecocide. Skriv under namnlistor, lämna ett bidrag för att små ö-nationer ska ha råd att ha representanter på plats vid internationella klimatförhandlingar eller engagera dig i rörelsen lokalt. Om storskalig miljöförstörelse blir olaglig så kommer bland annat fracking, en metod för att utvinna fossila bränslen, att förbjudas eller åtminstone tvingas ta ansvar för den miljöförstöring det orsakar vilket förmodligen gör det så dyrt att det blir olönsamt med fracking.
 • Mejla partiet du röstar på och ställ krav på att de för en politik i linje med Parisavtalet. Naturskyddsföreningen har färdiga mallar för detta.
 • Klimatkompensera för din livsstil och bidra bland annat till att snabba på omställningen till förnybar energi världen över.

Bli en medveten konsument. Minska ditt egna klimatavtryck och skaffa bättre kunskap om inom vilket område du borde lägga mest krut. Vad gör störst skillnad för klimatet- att ersätta bilen med cykel för sträckor under 3 km eller att återvinna varenda liten förpackning? Nedan listar vi det som har störst klimatpåverkan för en privatperson samt ger lite tips om gratisutbildningar. 

 • Tänk hälften – halvera det som har störst klimatavtryck i ditt liv, ät hälften så mycket kött, flyg hälften så många gånger, köp hälften så mycket prylar och kör hälften så mycket bil. Eller tänkt dubbelt av det som har lågt klimatavtryck. Maxa ditt cyklande, dina tågsemestrar och ditt veganätande (tips testa Veganuari). Välj ut ETT område att fokusera på så är det mer troligt att det blir av.
 • Bli en cirkulent istället för en konsument. Börja använd delningstjänster som Hygglo och Aimo.
 • Ställ krav på din bank eller hota med att byta om de inte skärper sig. På FairFinanceGuide kan du se hur just din bank ligger till. Enligt en artikel från 2018 motverkar svenska storbanker klimatmålen genom att satsa på fossil energi.
 • Säkerställ att dina pensioner inte investeras i fossilindustrin. Att flytta din pension tar 5 minuter. Läs mer hur du går tillväga här.
 • Starta studiecirkel baserat på boken Ett hållbart liv. Här finns studieplan.
 • Se över dina eventuella aktieinnehav. Dagens Industri har infört ett klimatindex för vissa av de börsnoterade bolagen.
 • Gå en gratiskurs i klimatprata och få tips på hur du kan prata med andra om klimatet och vilka klimathärskartekniker som finns.
 • Byt till förnybar el, gärna el märkt Bra Miljöval.
 • Jobba mindre och njut av livet!

Vaddå “stoppa klimatförändringarna”?

Klimatet har ju redan förändrats, så vad menar vi när vi säger det?

Jordens klimat är i konstant förändring. Men de senaste 150 åren har förändringen accelererats så mycket att det är bortom allt tvivel att detta är orsakat av oss människor, och framför allt av vårt användande av fossila bränslen. Hastigheten som uppvärmningen sker i gör det omöjligt för stora delar av det som lever på jorden att anpassa sig till de nya förhållandena, och därför talar vi om en krissituation.

Vi har använt jordens resurser på ett ohållbart sätt under flera decennier, men det är först nu som vi börjar känna av dess konsekvenser. Uppvärmningen har bara börjat. För varje dag som går blir det allt mer akut att ställa om till ett klimatneutralt samhälle. Det är lätt att känna att det är för sent, men det är snarare så att allt vi gör för att ställa om minskar omfattningen av de negativa konsekvenser som förutses om vi inte gör det.

I vårt perfekta scenario så ställer alla människor och alla länder om till klimatneutralitet idag. Då kan vi undvika mycket svårigheter, och har stor möjlighet att anpassa oss till de klimatförändringar som vi orsakat hittills. För även om vi skulle sluta med alla utsläpp idag, så finns de kvar i atmosfären och kommer fortsätta värma upp ett tag framöver.

Skulle vi inte lyckas ställa om idag, så är det ändå bättre om vi gör det så snart som möjligt – lite imorgon, och lite fram till 2025, 2030 och 2050 – än att vi inte ställer om. Ju snabbare vi agerar, desto lindrigare blir konsekvenserna. Håller vi oss under två grader är det fantastiskt, och skulle vi inte klara av det så är det ändå stor skillnad mellan 3 och 5 graders uppvärmning.

Så när det känns som att det inte spelar någon roll, att det är för sent eller för liten skillnad, ha med dig att det du gör bidrar till att stoppa klimatförändringarna. Ingen kan göra allt och därför måste alla göra något, för att nu när klimatförändringarna redan har börjat är det ännu viktigare och mer brådskande att stoppa dem så snabbt som möjligt.

HOW TO MAKE YOUR CLOTHES LAST LONGER


Nowadays clothing has become somewhat disposable. The majority of the clothing produced today are made with poor quality, without longevity in mind and in many cases even planned obsolescence(made to break within a certain time with the intent to create a need for the customers to buy new)

This is a guide of how you can give your clothing a longer life, keeping them looking new for as long as possible.

REPAIR

 • Do it yourself if you have the skills or if its small and can be done by hand. Or you can look for guider or videos online to see how you can fix something yourself even if you haven’t done it before
 • Get a professional to do it. Support your local tailors.
 • Opt for visible repair, partially because you don’t have to worry about the mending looking perfect but it also adds to encourage fixing what’s broken. Let’s make it a trend! #VisibleRepair is a very active hashtag, so you can find a lot of inspiration of what you can do on Pinterest or Instagram.
 • Remove pilling to make your garments look like new again. Rent, borrow or buy a pilling machine, or try using a razor to see if that works.
 • Repair as soon as possible, so it doesn’t get worse and therefor harder to fix.
 • Dye bath when colours are faded instead of buying new
 • Cover stains instead of throwing away if they won’t go away with any tricks. Another version of Visible Mending. Maybe use iron-on-pads or find other creative ways to cover those stains.
 • Snip loose strings and threads as soon as you see them (I know it may be tempting to pull in those loose threads, but that can actually make the problem worse. Snip the thread off as soon as you notice it.)

LAUNDRY

 • Wash less often (Washing adds wear and tear to your clothes. While necessary when clothes are dirty, unnecessary washing shortens the life of your garments.)
 • Always check label guidelines to make sure you are following instructions
 • Liquid laundry detergent wears off the fabric less than a powdered one
 • Wash with colder water
 • Skip the fabric softener/conditioner
 • Hand wash if possible
 • Use a lower spin cycle
 • Wash your garments inside out
 • Air dry (direct sunlight can fade colours) If you have the time, drying in natural sunlight and air is usually best. Dry whites outside and dark colours indoors. 
 • Always wash similar colours to remain the garments colours as long as possible
 • Use delicates bags for your extra sensitive items, like lace underwear

DAY TO DAY

 • Hang or fold correctly (try to fold along the seams of the garment)
 • Airing your clothes can be enough for several uses with natural fibered clothing
 • Use a steamer instead of an iron – or hang garments in shower room when usingth shower or spray with water, hang up & let wrinkles unfold with the help of gravity
 • Spot clean small stains instead of washing the whole garment
 • Invest in good hangers as the thin ones can cause the shoulder parts of your clothing to misshape
 • Store clothes in a dry space
 • Fold your knitwear. The weight of jumpers can cause them to lose their shape.

BUY QUALITY

 • Materials that don’t smell, can me aired out. You can read our guide on materials here:

CLOTHING: Which materials are the best and worst? – A Sustainable Fashion Material Guide

 • Quality that stay in shape and don’t lose colour etc
 • Also holds a better second hand value

Here is a great video giving tips on how you can recognize quality clothing:


For more posts about Fast Fashion check these out:

WHAT IS FAST FASHION?

PLASTIC CLOTHING – Pros, cons and how to deal with micro plastic pollution

CLOTHING: Which materials are the best and worst? – A sustainable fashion material guide

NOT BUYING NEW CLOTHES? Here’s what you can do instead

HOW TO SHOP SUSTAINABLY – When you are living a very busy life


This post was written by our blogger Evelina Utterdahl. You can read more about her here

NOT BUYING NEW CLOTHES? HERE’S WHAT YOU CAN DO INSTEAD

Whether it’s for financial or environmental reasons, you may consider doing a period of not purchasing any new stuff, or at least new clothes. But how do you keep your love or need for fashion if you don’t shop anymore?

There are actually several different option, so here’s a guide for you, along with some tips of apps and website where you can thrift, swap or even get things for free.

Picture by: Caroline Franksjö

SECOND HAND

Buying second hand is a great option to get (to you) new clothes considering the situation we’re in where the business models of fashion is to produce an abundance in clothing, using precious resources, land and energy.

It’s a lot better to use what we already have than to use new resources.

As second hand shopping is become more popular, I’m hoping that people will shop their clothes with the second hand value in mind. Quality will keep its value for a long time, while cheap and poor quality fast fashion items will have little to no value after a short time of being used.

In a world where we every day get marketing in our faces of what is trendy and not, avoiding trends and looking to thrift stores makes it easier to find your own personal style.

The downside to shopping second hand online is that you can’t try things on before buying it. But there are many pros about thrifting online, like being able to search for specific items and sizes, saving time and for many people – stress, and of course not everyone have many second hand shops near them. In some website or apps you can even set to get a reminder if a specific item comes up for sale.

But please do keep in mind the shipping when purchasing online. While thrifting is a sustainable way to buy clothing, if you have them shipped from far away the carbon footprint of the transportation could become quite large. So try to buy second hand as locally as possible.

I know it can take some time and getting used to the idea of buying pre-used clothes. Personally I used to get very stressed by being in thrift shops as they were often disorganised and very busy. When I was younger I used to think it was unhygienic.But can we just take a moment to address that a lot of the people who think it’s not fresh to buy used clothes seem to have no issues staying in hotels, sleeping in sheets slept in by hundreds of people before them, or eating at restaurants with glasses and cutlery also been used by hundreds, if not thousands of people. Clothes can be washed too, right!?

Here are some links to where you can thrift online. These are just a few options, there are so many more and as thrifting is becoming more popular, even more are popping up. Use your computer or phone to find options near you, both for physical and online stores.

There’s a separate list for swedish apps and websites, as we have a majority of Swedish readers at the moment.

ONLINE:

Facebook Market

Facebook groups

Depop (app only)

Ebay

Poshmark

ThredUp

Swap.com

Swedish:

Tise (app only)

Blocket

Tradera

Varié

Myrorna Webshop

Sellpy

Erikshjälpen webshop

SWAP

One person’s trash is another one’s treasure

Have some clothes in your wardrobe that you’re not using? Perhaps they don’t fit anymore, your style has changed or you’ve grown tired of it. Well, most people do and just imagine what treasures are out there not being used and appreciated.

Want new stuff but don’t want to spend money?

Let me walk you through the concept of a clothing swap.

Either organised by a company, organisation or simply between friends – people bring clothes they no longer enjoy or can use and then you can swap with each other.

A strategy used by Stories behind things of which I’ve been to a clothing swap event, you leave your things and get tokens for them. Depending on what kind of item, quality and brand you get different amount of tokens. This way there will be no loss in bringing quality items, as you could get either another high quality item or several more simple items. As long as they’re whole and in good condition you can leave them for tokens.

The items then have a “price” of x tokens, depending on the qualities mentioned above.

Do some online searching to see if there are any clothing swap events or organisers near you, or you can check out an app called Bunz which works in a similar way. It’s based on users actually using it, so in some places there’s no one who’s gotten started yet but if you start by putting your things in and then encourage others in your area to join too, you can swap that way.

Or why not create an event with some friend who have similar sizes and do it less formal over dinner or coffee.

ONLINE:

Bunz

Source: Stories Behind Things

GET FOR FREE

Another way to get things for free is to simply ask your friends and family if they have anything they’re not using and ask if you can look through it and pick some stuff, either to keep or simply to borrow from them.

There’s actually people giving things away for free somtimes. Check to see if there’s a local facebook group of people giving things they no longer want for free, or on market place in your area as some people put things up there too.

Especially after the hit series Marie Kondo where she shows how to declutter and get rid of stuff, more people than ever are getting rid of their belongings so get more space (physically and mentally) in their home.

ONLINE:

Facebook market

Facebook groups

RENT

Sharing economy is a term for a way of distributing goods and services, a way that differs from the traditional model of corporations hiring employees and selling products to consumers. In the sharing economy, individuals are said to rent or “share” things like their cars, homes and personal time to other individuals in a peer-to-peer fashion.” – Wikipedia

As our resources and the use of them are becoming more crucial, the idea of a shared economy where co-owning an renting rather than everyone owning everything themselves is becoming increasingly popular.

The time for buying an entirely new outfit for a single event became more accessible and popular with the growth of fast fashion brands offering the latest fashion for an unreasonably low price needs to end. You can read more about what fast fashion is here and why it is so important that that business model changes.

WHAT IS FAST FASHION?

If you ever need to wear something once for a specific event, like a job interview or a wedding, or if you just really like to dress in different items often, clothing rental is just the thing for you.

Clothing rental is no longer just about renting tuxedos or fancy maid of honour dresses. It is becoming more common with rental companies offering more day to day clothing, an instead of just for one specific event, to subscribe and use the rental as more of a clothing library where you can borrow new items every month.

Perhaps you find something you really like and want to invest in, but want to try it out in person before making the commitment to buy an item that is rather expensive (as the quality and working conditions most likely are much better than the fast fashion options most people wear these days)

Here are some options to clothing rental companies in the UK, US, Australia and Sweden. But there are many more options out there so search online to find what options there are near you. Remember that it is not sustainable to keep shipping clothes for swaping or thrifting across the world, so try to find an option as locally as possible.

ONLINE:

Hirestreet (UK)

HURR Collective (UK)

Gwynnie Bee (US)

Rent the runway (US)

Armoire (US)

Her Wardrobe (AUS)

Glam Corner (AUS)

Swedish:

Somethingborrowed

Sabinaandfriends

Kladoteket

Stadsmissionens REMAKE

Houdini Sportswear

REPAIR

Do you too have a pile of clothing that you love but need some kind of repairing or alterations?

If the mending it beyond your personal skills, you can either ask someone you know who does, or you can support your local tailors.

The same goes for altering clothing. Maybe you have some items you love but they need to be shortened, sewn in or in other ways be modified. Try doing it yourself or as mentioned above – take it to a tailor to make it fit you as perfect as possible with the help of a professional.

Have a stain you can’t get rid of? Hide it with a pin, pad or do something called visible mending – an upcoming trend to make the mending of your clothes obvious but do it in a creative way. For inspiration see the hashtag on Instagram or Pinterest.

In Sweden, there’s a repair company called Repamera where you can send your clothes for mending that requires the skills of a professional, they fix it and send it back to you. There might be a similar option in your town or country, so that could be worth checking out if you don’t have a physical tailor close to where you live.

REMAKE or UPCYCLE – alter clothes or fabrics to new items. There are also plenty of brands and people creating new clothes from fabric scraps or other unused old fabrics. Search online to find what options there are near you!

Here’s a pyrmaid to keep in mind when wanting or needing something


For more posts about Fast Fashion check these out:

WHAT IS FAST FASHION?

PLASTIC CLOTHING – Pros, cons and how to deal with micro plastic pollution

CLOTHING: Which materials are the best and worst? – A sustainable fashion material guide

HOW TO MAKE YOUR CLOTHES LAST LONGER

HOW TO SHOP SUSTAINABLY – When you are living a very busy life


This post was written by our blogger Evelina Utterdahl. You can read more about her here

Mina bästa flygfria semestertips

Med cykel runt Bornholm

Har du bestämt dig för att skippa flyget ett tag och funderar på vad du då ska göra på semestern? Ett alternativ är att ta tåget ner till kontinenten. Ett annat är att hemestra och utforska allt fantastiskt som ligger lite mer nära. Här kommer mina bästa flyg- och bilfria semestertips som kan funka både med och utan barn.

Vandra Simrishamn-Kivik

Stenshuvud, Skåneleden
Stenshuvud, Skåneleden

En etapp på en vandringsled blir till en hel veckas vandring med barn. Vi delade upp sträckan Simrishamn-Kivik på 3 stopp med ungefär 5 km vandring per dag. Vi sov första natten i Simrishamn, andra natten på vandrarhem i Baskemölla, tredje natten på ett golfställe i Lilla Vik i Vik och därefter två nätter nära Stenshuvud och slutligen en natt i Kivik. Därifrån tog vi bussen till Rörum för ett besök på Mandelmanns. Naturen är magisk och varierad och leden sträcker sig längs med kusten nästan hela tiden. Det är svårt att hitta boende under högsäsong. Vi gjorde denna vandring första veckan i september.

Cykla Bornholm runt

Cykelsemester Bornholm runt. Här på södra Bornholm precis utanför Rönne.
Södra Bornholm

Ta tåget till Malmö. Från Malmö tar du Pågatåget till Ystad där du hoppar på färjan till Bornholm som tar 80 minuter. Cykel kan du hämta ut i Rönne, som helst förbokas under högsäsong. Det är för det mesta separat cykelväg runt ön som är 105 km lång, men viss sträckning går på trafikerad 70-väg. Kan därför vara bra att hyra barncykel som fästs på vuxencykeln om det finns yngre barn i sällskapet. Finns gott om campingplatser runt hela ön. Vi övernattade i Dueodde (camping), Svaneke (camping), Gudhjem (hotell), Hammershus (camping) och Rönne (camping). Hett tips – stanna till på Michelin-restaurangen Kadeau på vägen till Dueodde. Amaazing!

Läs mer:
https://bornholm.info/en/bicycle-holiday/
https://www.visitdenmark.se/danmark/resmal/bornholm
https://www.svd.se/bornholm-runt-pa-hjul

Vandra Jämtlandstriangeln

Jämtlandstriangeln med barn
Jämtlandstriangeln med barn

Ta nattåg till Duved och därifrån buss till Storulvåns Fjällstation. Ta med eget tält för större flexibilitet och lägre kostnad eller välj lyxvarianten med övernattning på de tre olika fjällstationerna längs med leden. Fördelen är att det inte krävs någon större packning. Lunch kan köpas med från varje fjällstation och mindre matbutiker finns på varje station.

Läs mer: https://www.svenskaturistforeningen.se/guider-tips/leder/jamtlandstriangeln/

Glamping och paddling

Lyxig tältning på ön Fejan
Lyxig tältning på ön Fejan

På ön Fejan i Stockholms ytterskärgård kan en hyra kajak samt sova och äta kungligt på Fejan Outdoor. Hit tar du dig med SL-buss från Stockholm till Räfsnäs Brygga, där det är passbåt som gäller.

Paddla utanför Gräsö

Nattläger utanför Gräsö, på kajaktur
Nattläger utanför Gräsö

Utanför Gräsö är det ett paradis för paddling. Ytterskärgård med många grund vilket innebär väldigt lite båttrafik. Massor av öar att välja på för tältövernattning. Vatten och mat behöver tas med för alla dagar. Kajak hyrs på Rävsten. Ta buss 811 från Uppsala och byt till buss 853 i Öregrund. Hoppa av vid Äspskärets hållplats/brygga, där du får boka båt sista biten via kajakuthyraren.

Fler tips och läsning:
Räkna ut din semesters klimatavtryck på klimatsmartsemester.se
Sveriges Natur tipsar om sommaräventyr på hemmaplan
Inspiration på Instagramkontot Resareko
Inrikesflyg vs tåg – dags att krossa myterna
Svenska alternativ till utlandsresan
Reseinspiration från SJ

Att leva hållbart och klimatsmart

Helena Wildros är miljövetare och hjälper företag att utveckla och kommunicera sitt miljö- och hållbarhetsarbete i sitt egna företag Wildros Miljö och Kommunikation . Hon driver även Helenas Hållbara som vill inspirera till en mer hållbar livsstil genom en webbshop med ekologiska, klimatsmarta och hållbara produkter för både privatpersoner och företag, samt föreläser om hållbar livsstil. Här delar Helena med sig av sina erfarenhet och tankar kring ett hållbart liv.

Det är många som vill göra något för klimatet, men vet inte hur eller vad. Vad ska man börja med, vad gör mest nytta, vad ska jag fokusera på? Och är det ens någon idé att försöka, är det inte redan kört? Nej, enligt många forskare – inte minst vår svenska miljöprofessor Johan Rockström – är det inte kört. Han menar att ”fönstret fortfarande öppet”, även om det håller på att stängas mitt framför ögonen på oss. Det är hög tid att agera nu!

Som privatperson kan det vara lätt att tänka att det är politikerna och näringslivet som ska lösa klimatproblemen, att det är de som har makten att verkligen förändra. Till viss del är såklart lagstiftning och ekonomiska styrmedel kraftfulla verktyg, men vi har alla ett ansvar att göra medvetna val, aktivt välja (eller välja bort) och på så sätt tydligt signalera att vi vill göra skillnad.

Många undrar om det är bättre att bli vegetarian eller att skippa flygresorna – vad har störst effekt för klimatet? Varför välja, tänker jag. Vi behöver göra både och, inte antingen eller. Det finns många kloka ordspråk, även om de kan kännas som klyschor. ”Många bäckar små”, till exempel. Det blir faktiskt tillsammans en hel å – en å av enskilda handlingar som gemensamt gör skillnad och bidrar till förändring. Citatet ”It’s only one straw, said 8 billion people” har du kanske sett apropå användningen av plastsugrör. Det faktum att det varje dag i världen används ungefär 1 miljard plastsugrör gör att tanken svindlar när man tänker på vad som krävts för att tillverka och transportera alla dessa sugrör. Dessutom hamnar många av dem i naturen – inte minst i våra hav, där forskare befarar att det år 2050 kommer att finnas mer plast än fisk. Desto mer hoppfullt att allt fler företag och länder förbjuder engångsmaterial i plast, exempelvis sugrör. Som konsumenter kan vi markera och låta bli att ta ett sugrör i onödan. Tillsammans gör vi skillnad genom att aktivt välja – eller välja bort!

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något” är också en klassiker som passar bra i detta sammanhang, tycker jag. Att tänka att man ensam ska försöka rädda världen kan kännas övermäktigt, men om vi hjälps åt och gör det vi kan utifrån våra egna förutsättningar så blir det både görbart och märkbart. Att byta till förnybar, miljömärkt el till sitt hushåll eller företag, till exempel. Att välja tåg, buss eller cykel i första hand och inte flyga eller köra bil i onödan. Köpa ekologiskt, rättvisemärkt eller närodlat när man handlar mat. Äta mer vegetabiliskt och säsongsbaserat, samt minska mängden kött och välja ekologiskt och mer klimatsmart kött. Låta bli att slänga mat (visste du att ungefär en tredjedel av all mat som produceras i världen kastas?) genom att planera sina inköp, förvara maten rätt och använda matrester. Undvika onödiga förpackningar (en kvinna jag vet brukar lämna kvar till exempel kartongen till tandkrämstuben i kassan när hon handlar som en liten vardagsdemonstration!). Handla kläder och prylar second hand (sparar dessutom massor av pengar!). Byta eller låna saker av vänner och grannar (vi delar på en proffsig skärmaskin och ett rökskåp med vår matlagningsintresserade granne!). Källsortera sitt avfall, såklart. Och en massa annat klimatsmart, som du säkert redan vet om!

Utsläppen av växthusgaser från svenskarnas konsumtion är cirka 11 ton per person och år. En hållbar nivå ligger på mellan 1-2 ton. Mycket av utsläppen från vår konsumtion uppstår dessutom i andra länder eftersom vi importerar så mycket. Förutom att minska vår konsumtion och bli mer medvetna konsumenter är en självklar konsekvens att vi måste väga upp för våra utsläpp även på andra ställen i världen. Då är klimatkompensation ett bra sätt, där vi får möjlighet att bidra till en bättre miljö och minskade utsläpp även långt borta. Att kompensera för utsläpp kan göras på många sätt, till exempel genom att plantera träd som binder koldioxid (och både skuggar och binder jorden så att det blir lättare att odla) eller genom att uppmuntra teknik som ger både energi och rent vatten med hjälp av till exempel solenergi.

Så, varför välja bara en klimatsmart sak för att bidra till en bättre värld. Tänk inte antingen eller – tänk både och. Tillsammans gör vi skillnad! Det sägs ju att vi är den sista generationen som har möjligheten att vända utvecklingen – låt oss ta den chansen och samtidigt ta vårt ansvar. Det är vi skyldiga våra barn och barnbarn.