Klimatberäkningar för företag

Vi har precis släppt vårt verktyg för klimatberäkningar för tjänsteföretag. Gå gärna in och testa!

Om du är intresserad av hur beräkningarna går till så kan du läsa vår metodbeskrivning här: https://docs.google.com/document/d/1ZavmI-e-JSyFvRuUiKJcxvdjw2MEStZYlYXgUfm3TXY/edit?usp=sharing

Beräkningarna är kompatibla med GHG-protokollet för många mindre tjänsteföretag. Vårt mål har dock inte varit att göra en fullständig scope 3-analys av mer komplexa företag, utan istället göra något som är enkelt för många mindre bolag att göra för att få koll på sina klimatutsläpp.

Du kan även se våra andra klimat-tjänster för företag här.

Carbon Offset your Company

To carbon offset a company is to take responsibility for the carbon emissions the company produces – and by doing that being part of stopping climate change.

How do I get started?

There’s two alternatives if you want to get started with your carbon offsetting with us at GoClimateNeutral:

  • Standardized calculations: The standard to calculate carbon emissions from a company is to follow the GHG-protocol (GHG is for Green House Gases). This is something all larger companies should do since it gives you a tool to see how large different emissions are and thereby a possibility to decrease emissions more effectively. Since it’s a standard it also makes it possible to compare your emissions with other companies in the same industry. If you want help with this, contact us at [email protected]
  • Simple calculation based on number of employees: The cons with GHG-calculations is that they are rather time consuming and therefore costly. To get more companies to take responsibility for their climate footprint we also offer a simpler way to take responsibility for your emissions. It’s based on the mean emissions for one person (11 tonnes CO2eq in Sweden) x a safety factor to be sure we don’t underestimate the emissions (we use a factor of 2) x the number of employees in your company. You can do the calculation here and contact us for more info: https://www.goclimateneutral.org/business

It’s easy to take responsibility for your emissions and to be a part of the solution of climate change. It also has lots of other advantages for the region where the climate project is supported and for your company.

Interested? Questions? Reach out to us at [email protected]!

Klimatkompensera ditt företag

Att klimatkompensera för sitt företag är att ta ansvar för sitt företags klimatutsläpp, och därmed vara med och stoppa klimatförändringarna.

Hur kommer jag igång?

Det finns två alternativ om du vill komma igång, dels kan vi hjälpa till med standardiserade men lite omständigare beräkningar, men vi kan också erbjuda ett enkelt sätt att komma igång med direkt.

  • Standardiserade beräkningar: Det standardiserade sättet att som företag beräkna sina utsläpp är att göra en beräkning enligt det så kallade GHG-protollet (GHG står för Green House Gases). Det här är något som alla större företag bör göra, då det ger en verktyg att se hur stora alla olika utsläpp är, vilket i sin tur gör det möjligt att minska de utsläpp som är störst. En annan fördel med GHG-beräkningar är att det är en standard, vilket gör det möjligt att jämföra ens egna utsläpp med andra företag i branschen. Vi hjälper gärna till med det för tjänsteföretag, kontakta gärna oss på [email protected] för mer information.
  • Enkel beräkning baserat på antal anställda: Nackdelarna med GHG-beräkningar är att de är tidskrävande och därmed kostsamma – och ändå inte blir helt exakta. För att få fler att ta steget att ta ansvar för sina utsläpp så erbjuder vi ett enklare sätt att komma igång med att ta ansvar för sina klimatutsläpp. Detta bygger istället på hur många anställda man är (som är helt korrelerat med utsläppen för de allra flesta tjänsteföretag). Beräkningarna bygger på medelutsläppet för en svensk per år (11 ton CO2eq) x en säkerhetsfaktor för att vara på den säkra sidan (vi använder oss av en dubbling, dvs faktor 2) x antalet anställda. Du kan göra beräkningen och intresseanmälan här: https://www.goclimateneutral.org/business

Det är enkelt att komma igång med att ta ansvar för era klimatutsläpp och vara med och stoppa klimatförändringarna – vilket dessutom har många andra fördelar för regionen där klimatprojektet stöttas och för erat företag.

Intresserad? Frågor? Kontakta oss på [email protected]!