Our team is growing and doing more good for the climate than ever before!

We have recently almost doubled the number of team members at GoClimateNeutral, with three new co-creators that allow us to proceed even faster and more efficiently towards our goal of creating a better tomorrow and a healthier planet.

Alexandra Palmquist is GoClimateNeutral’s climate advisor who came to us from the United Nations Development Programme in Bolivia, where she worked on climate and environmental projects. Previous positions include the European Commission in Belgium and the NGO We Effect, where Alexandra was stationed in Mozambique. Alexandra will work with measuring and reducing both individual and corporate climate impacts, and review of the climate projects we finance. Outside of work Alexandra recharges her energy by going running or dancing tango!

Tove Westling is the founder of the London-based PR agency VARG, which has worked with the establishment of brands such as Dagmar, DAY Birger et Mikkelsen, Filippa K, CDLP and Samsøe Samsøe on the British market. Tove has also been responsible for the agency’s focus on sustainability, and managed Vestiaire Collective’s PR in Scandinavia. With us, she works primarily with increasing climate commitment both locally in Scandinavia and globally. Beyond the climate issue, Tove’s heart is pounding for animal rights, above all with a commitment to stray dogs around the world.

Emma Bäckström is a trained civil engineer in media technology at KTH Royal Institute of Technology and has most recently worked as a developer at Mentimeter. At GoClimateNeutral, in addition to development, she also works with user experience and product development of our web service. In addition to saving the world, Emma wants to pet dogs and go running in the woods!

Besides the fact that we find it so exciting to have a living, growing team, we are extremely happy about what climate benefits this entails – as we can see that the number of co-creators is directly related to how much difference we make for the benefit of the climate. In 2017 we contributed to 660 avoided tonnes of CO2e per co-creator, in 2018 18, 000 avoided tonnes and in 2019 36,670 avoided tonnes per co-creator. We look forward to expanding the team further in 2020 and thus make even more positive difference!

Klimatsmarta möten – så här fixar du grymma möten på distans

Varför digitala möten? 

Transportsektorn är den snabbast växande orsaken till klimatutsläpp, och står för närvarande för 14% av de totala koldioxidutsläppen i världen. Det är uppenbart att vi måste minska transportutsläppen drastiskt om vi ska nå Parisavtalens mål.

Den goda nyheten är att det finns många enkla saker vi kan göra redan nu – både individer och företag. 

En av de enklaste sakerna vi kan göra – som inte bara bidrar till att stoppa klimatförändringarna utan även spara pengar och tid – är att resa mindre. Att mötas är för vissa företag affärskritiskt. Då handlar det om att byta fysiska möten mot digitala. 

Om klimatet inte känns som en tillräckligt viktig anledning att testa digitala möten så är ändå digitala möten mer relevanta än någonsin med tanke på Corona-virusets utbredning. 

Så här gör du

Så, för de som svär över icke-fungerande teknik och oroar sig över att medarbetare sysslar med annat än att jobba när de arbetar hemifrån – så här fixar du framgångsrika digitala möten och säkrar att alla kommer framåt i sitt arbete:

1. Välj en bra videotjänst. På GoClimateNeutral använder vi främst whereby.com, men även meet.google.com. Bägge är gratis, Wherebys gratistjänst är dock begränsad till möten för upp till 4 deltagare/datorer. Det finns många andra liknande tjänster. Vi använder oftast Whereby då Hangouts drar mycket batteri på laptopen och kräver inloggning. Whereby är mer flexibelt upplever vi för olika storlekar på fönstret, och för vad vi kan dela i själva videochatten. Whereby är även bättre på att visa om någon har dålig uppkoppling.

2. Säkra en bra internetanslutning. Detta är ett måste. Det finns få saker som är så frustrerande som avbrott under mötet. Något som underlättade för oss var att byta wifi-kanal under möten och inte använda samma wifi-kanaler som resten av kontoret.

3. Använd en högkvalitativ kamera, mikrofon och högtalare. För möten med flera deltagare är detta A och O. Vi på GoClimateNeutral har blivit sponsrade av Konftel med ett helt nytt C20Ego-kit. Den ökade kvaliteten på video och ljud har verkligen förbättrat upplevelsen under våra möten.

4. Se till att alla kan delta på lika villkor. Det innebär att även om du bara har en person som är med på distans kan du inte använda en whiteboard som denna person inte kan se eller bidra till. Lös detta genom att använda verktyg som Miro, en virtuell whiteboard! 

5. Skaffa en möteskompis. En bra lösning när enbart en person ringer in på distans är att den har en kompis i det fysiska mötet. Kompisen säkerställer att den som är på distans hela tiden är inkluderad och ansvarar även för att använda sin dator till videoanslutningen.

6. Kör dagliga stand ups där alla i teamet berättar hur de ligger till och om de behöver hjälp med något för att komma framåt. Vi använder trello.com som underlag för våra stand ups. I Trello har vi en lista som heter “Doing”. Den går vi igenom varje morgon och tanken är att det ska ta max 15 minuter.

Om du vill läsa fler tips för att få distansmöten att fungera, så har Konftel en bra guide här.

Och om du fortfarande behöver resa, se till att du åtminstone kompensera dina utsläpp!

Så här ser det ut när GoClimateNeutral använder miro, en digital whiteboard, under våra Retrospective-möten.
Distansmöte med GoClimateNeutral-gänget när alla jobbar hemifrån.
Under GoClimateNeutrals dagliga standups går vi igenom alla kort under “Doing”. Helst på mindre än 15 minuter. Då får vi en uppfattning om hur vi ligger till och om någon behöver hjälp för att komma framåt med sin uppgift.

Save the planet one digital meeting at a time

Digital meeting

Why digital meetings? Well, the transport sector is the fastest growing contributor to climate emissions, currently responsible for 14% of the total co2-emissions in the world. It is clear that we need to decrease transport emissions drastically if we are to reach the Paris Agreements goals – to limit global warming to below 2 degrees.

The good news is that there are many simple things we can do to decrease these emissions; things that we as consumers and businesses can act on right now.

One of the easiest things we can do – that not only helps stop climate change but also can save us money and time – is to simply travel a lot less. For companies doing business where meeting people face to face is key, this means swapping from physical to digital meetings.

And even for the ones of us not yet affected by the urgency of the climate crisis, in the current day and age of the Corona virus, digital meetings have never been more relevant.

So how to do good digital meetings?

  1. Choose a good video-service. At GoClimateNeutral we use google-meet and whereby.com, but there are lots of other similar services available. Our experience are that these services have improved drastically the last couple of years, coping with disconnects and audio-discrepancies a lot better than good old Skype did 10 years ago.

  2. Secure a good internet-connection. This is a must. There are few things as frustrating as interruptions during the meeting, compromising the flow of the talk and increasing the risk of misunderstandings. One thing that helped us with this aspect was to switch the wifi-channel, so it’s a different channel than the other wifis in our office-building.

  3. Get a high quality camera, microphone and speaker. For meetings with multiple participants this is also a non-negotiable. At GoClimateNeutral we were sponsored by Konftel with a brand new C20Ego-kit. We are delighted with the increased quality of video/audio and thereby the improved overall experience of our meetings as a whole. Thank you Konftel!

  4. Make sure everyone can participate on equal terms. This means, even if you have only one person joining on distance, you cannot use a whiteboard that this person cannot see or contribute to. Resolve this by using tools like Miro, the virtual whiteboard! Everyone needs to have equal access.

  5. Partner up! Another system that works well for us when we have only one person remote is to use a Buddy in the real meeting, who ensures that the remote collaborator is effectively included, and uses their computer as the channel for communication (the video connection).

If you want to read more tips to make distance meetings work, Konftel wrote a great guide here.

And if you still need to travel, make sure you at least carbon offset your emissions!