Bangna Starch Wastewater Treatment and Biogas Utilization Project

Gold Standard

We have now offset another 15 000 ton CO2eq in another CDM and Gold Standard certified project! A big thank you to all our more than 2300 users for making this possible!

The Bangna Starch Wastewater Treatment and Biogas Utilization Project takes care of harmful and odorous methane emissions from wastewater. The methane have been cleverly repurposed to generate biogas energy at a Cassava starch plant in the Kalasin Province. This has greatly improved the air quality in the area, and created new training and job opportunities for local workers.

Embedded in the forests at the foot of the Phu Pan hills, the Kalasin Province region is typified by agriculture. The growth and processing of Cassava starch is a huge aspect of the economy here. However these starch processing factories place significant strain on the environment, requiring a high demand of water for washing the cassava, with pungently odoured methane emissions and high fossil fuel reliance. The Bangna Biogas Project neatly addresses all of these environmental issues by replacing the old cascading open anaerobic lagoon treatment system with a modern Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactor system. It captures biogas from plant wastewater that would have previously been emitted into the atmosphere, instead using it to replace fossil fuels to generate electricity which is then exported to the national grid. In addition to this, the treated wastewater can now be recycled and used for cleaning the cassava, which saves many tonnes of fresh water per day.

For the local community, the air quality has improved vastly, special training opportunities have been provided and several permanent jobs created to operate and maintain the biogas facilities.

UN Sustainable Development Goals that the project also contributes to:

Treated wastewater can be recycled for washing cassava

8800 MWh of clean electricity is generated yearly

22 permanent jobs created including 15 from the local area

More information about this project in the Gold Standard registry: https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=103000000002351

More information on the UN CDM-site: https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1241593452.75/history

Invoice: coming soon

Certificate: coming soon

Wind Farm (Hindustan) Ltd in Karnataka, India

Gold Standard

We have now offset another 15 000 ton CO2eq in a CDM and Gold Standard certified project! A big thank you to all our more than 1800 users for making this possible!

The Enercon Wind Farm (Hindustan) Ltd project installs and manages wind turbines with a total effect of 68,8 MW in Karnataka, India. The climate benefit comes from replacing fossil intense energy (73.46 % of all energy in India comes from fossil fuels) with the renewable energy from the wind turbines.

UN Sustainable Development Goals that the project also contributes to:


The project reduces the burning of coal which means that fewer for humans harmful substances. are released in the atmosphere.


The project contributes to the economic development in the region by creating local job opportunities during installation and operation, as well as construction of roads.


The project reduces emissions of nitrogen oxides, sulfur and particulates from the combustion of fossil fuels.

More information about this project in the Gold Standard registry (including verification and monitoring reports): https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=103000000008589

More information on the UN CDM-site: https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1185356859.49/view

Invoice: faktura 3000891 and faktura3000906

Certificate:
– accountStatement – annulering
– certifikat klimatkompensering

Vilken typ av bil ska jag välja i er kalkylator?

Hur har vi räknat i vår kalkylator när det gäller bilar egentligen?

Se tabellen här nedan:

bränslesnål bil, kör lite
20 mil, 12 ggr per år, 0,4 l/m
bränslesnål bil, kör mycket
80 mil, 12 ggr per år, 0.4 l/m
normal bil, kör lite
20 mil, 12 ggr per år, 0,8 l/m
normal bil, kör mycket
80 mil, 12 ggr per år, 0.8 l/m
törstigare bil, kör lite
20 mil, 12 ggr per år, 1.2 l/m
törstigare bil, kör mycket
80 mil, 12 ggr per år, 1.2 l/m

Välj helt enkelt den variant ovan som du tycker matchar din bil och ditt körmönster bäst!

Sen dubblar vi ju alltid kompensationen så att du ska kunna vara på säkra sidan.

Hur drivs GoClimateNeutral rent organisationsmässigt?

Vi har startat det här initiativet med enda mål att försöka stoppa klimatförändringarna. Vi har lagt ner 1000-tals timmar helt utan ersättning på att bygga och driva projektet framåt.

Idag är vi ett svenskt företag och inte en ideell förening eller stiftelse. Vi kallar oss ett socialt företag – som bara vill bidra till att försöka stoppa klimatförändringarna. Tyvärr finns inte definitionen “socialt företag” hos svenska bolagsverket, utan det man har att välja på (lite förenklat) är aktiebolag, stiftelse och ideell förening.

Varje organisationsform har för- och nackdelar. Vi har valt ett aktiebolag för att vi tror att det kan bidra till att vi kan göra så mycket klimatnytta som möjligt.

Fördelarna med att vara ett företag är att:
1. Vi kan se till att bolaget fortsätter jobba för maximal klimatnytta. Vi blir exempelvis överösta av kommentarer på facebook av mycket ambitiösa klimatförnekare som vi inte tror skulle tveka att försöka sabotera vår verksamhet om vi exempelvis var en ideell förening.

2. Vi kan vara väldigt effektiva med vår tid och med pengar. Vi behöver inte lägga tid och pengar på en process kring stämmor, medlemshantering och att bemöta motioner och förslag från medlemmar – som vi vet kan ha mycket tid över och förtjänar att bemötas med mycket tid tillbaka. När vi startade GoClimateNeutral.org var vi tre personer som alla hade heltidsjobb och familj och barn vid sidan av, och då är varje timme viktig. Ett företag ger oss möjligheten att vara extremt effektiva i den bemärkelsen.

3. Vi har möjlighet att ta in pengar i bolaget om det skulle göra så att vi kan göra ännu större klimatnytta. Spotify hade inte byggts utan kapital. Facebook hade aldrig blivit av utan kapital. Instagram hade aldrig blivit av utan kapital. Skulle vi exempelvis vilja ta in 10 miljoner för att informera världen om vår tjänst och att klimatkrisen är akut – så kan vi göra det. Vill vi säga upp oss från våra jobb och jobba heltid med projektet så kan vi göra det.  Vi tror helt enkelt att pengar är ett verktyg som kan bidra till att göra mycket klimatnytta – direkt eller indirekt. Nackdelen med att ta in pengar är att vi skulle behöva betala ut någon slags vinst till de som bidragit med sina pengar – för att behålla en långsiktig ägarbild. Men vi tror att det är ett pris som kan vara värt det 10 ggr om – om vi hittar effektiva sätt att använda pengarna. Om vi skulle ta in pengar så skulle vi vilja behålla kontrollen i bolaget och skulle förmodligen göra det genom att dela upp aktierna i röstberättigade och icke-röstberättigade aktier – allt för att se till att vi kan fortsätta göra så mycket klimatnytta som möjligt.

Vi är idag 100% transparenta med vår ekonomi i bolaget, så skulle vi någon gång ta in pengar eller dela ut vinst så kommer vi informera om det och du kommer enkelt kunna se det i vår bokföring.

Nackdelarna med att inte vara en ideell förening eller stiftelse är att vi inte kan ha ett 90-konto till exempel – vi skulle väldigt gärna vilja ha det, men Svensk insamlingskontroll som står bakom 90-konton stödjer inte vår typ av organisation ännu. Vi kikar istället på andra certifieringar så som b-corp ( https://bcorporation.net/ ) men har inte ansökt ännu.

Tycker du vi tänker fel? Skriv gärna en kommentar!

Vad händer med den eventuella vinst som företagen som genomför klimatprojekten gör?

När klimatprojekten vi stöttar genomförts – bland annat tack vara alla våra fantastiska medlemmar – så kommer de leverera massor med klimatnytta. Och de levererar ibland också vinst till företagen som bygger och förvaltar projekten, eftersom de är vanliga företag och inte ideella föreningar.

Vi har inte möjlighet att ha kontroll över den eventuella vinsten som genereras av projekten. Vi tror dock att det är väldigt bra om de genererar vinst, fördelen med det är att ännu fler företag kommer ge sig in i den här i så fall attraktiva marknaden och bygger ännu fler klimatprojekt. Konkurrensen ökar och priserna sjunker. Marknaden för att ställa om till en grön planet växer och pengar vi stöttar projekten med kan göra ännu mer klimatnytta framöver!

Men själva vinsten då? Jo, förhoppningsvis används vinsten till att bolagen fortsätter bygga klimatsmarta projekt eftersom det nu är en attraktiv marknad. Men som sagt, det är inget vi kan kontrollera, det är företagen som bygger och genomför klimatprojektet som bestämmer det. Vinsten kan också delas ut till sina ägare (vilket gör att fler satsar sina pengar i företag som bygger klimatprojekt!), men den kan ju också användas till något som är mindre bra för klimatet tyvärr.

Vi ser inte marknaden för klimatkompensation som perfekt, det finns till exempel flera saker som vi inte kan kontrollera – men vi tror att det är ett av de bästa verktygen vi har om vi vill skynda på omställningen till en grön värld – samtidigt som vi själva jobbar så mycket som vi kan på att minska våra egna klimatavtryck.

Godawari Green Energy Solar Thermal Power Project

Gold Standard

We have now offset another 10,000 ton CO2eq in a CDM and Gold Standard certified project!

Located in northern India, this large-scale, 50 MW-capacity solar thermal power project generates almost 119,000 MWh for India’s Combined Regional Grid, displacing electricity sourced from the burning of fossil fuels to reduce emissions and contribute to regional sustainable development.

India is the world’s second largest country by population, beaten only by China – and it is rapidly catching up. As its developing economy strengthens further and rapid population growth continues, India’s energy needs are rising. While the share of renewables in India’s energy mix is growing, coal still accounts for over half of its electricity production.

Located in Jaisalmer District in North India’s Rajasthan State, this large-scale solar thermal power project helps satiate India’s growing energy demands. The 50 MW-capacity solar thermal plant uses parabolic trough technology to generate almost 119,000 MWh of clean energy for the Combined Regional Grid annually, further diversifying India’s electricity mix away from fossil fuels.

On top of supplanting fossil fuels with clean electricity to reduce emissions, the project proponent commits 2% of Carbon Emission Reduction (CER) sales to community welfare and sustainable development projects. The social benefits of this include local employment opportunities that alleviate regional poverty, as well as better roads and improved basic infrastructure. The project also contributes to the transfer of environmentally sound, state-of-the-art thermal solar power generation technology in India, and encourages further

More information about this project in the Gold Standard registry (including verification and monitoring reports): https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=103000000007579

More information on the UN-site here: https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/KBS_Cert1348206450.84/view

Invoice: Faktura Godwari Solar Energy GoClimateNeutral.org

Certificate: Intyg klimatkompensation GNC okt 2018

See more pictures of the project here: https://www.gettyimages.co.uk/search/2/image?events=170700953&family=editorial&sort=best#

 

Za Hung Hydropower in Vietnam

We have now offset another 6000 ton CO2eq in a CDM and Gold Standard certified project! A big thank you to all our more than 800 users for making this possible!

The Za Hung Hydropower project is a small scale hydropower project situated at the A Vuong River in the Quang Nam province, in the South Central region of Vietnam. With an electricity generation of 114,079 MWh per year, the plant contributes to bridging the supply-demand gap in the region and improves the livelihoods of local communities where minority ethnic groups live.

Power consumption in Vietnam has been growing by about 15 percent annually. Unfortunately, the predominant use of coal-fired electricity generation contributes to large amount of greenhouse gas emissions and poor air quality for inhabitants in the areas where these energy plants exist. Hydropower is part of a plan the Vietnamese government has developed to increase access to clean electricity for its population.

The Za Hung Hydropower Plant has two turbines with a total installed capacity of 30 MW and an annual output of 114,079 MWh. The plant provides clean electricity to about 19,870 homes and helps the country to meet its growing energy demands. By offsetting the grid with clean electricity, the use of coal-fuel is reduced and as a result less greenhouse gases are emitted into the atmosphere.

The project supports sustainable development in the region by creating jobs for local villagers, and by funding the construction of road infrastructure and houses. In addition, the project owner has set up a grant fund that donates money to households affected by severe floods in recent years. Due to the Za Hung Hydropower Plant, local communities benefit from improved electricity, drainage, roads, and better air quality.

More information about this project in the Gold Standard registry (including verification and monitoring reports): https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=103000000006280

More information on the UN-site here: https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1299431617.8/view

Invoice: 180822 – Za Hung Project

Certificate: Intyg klimatkompensation GNC aug 2018

 

Landfill Gas to Electricity Project in Thailand

Thailand Landfil gas to electricity project
Thailand Landfil gas to electricity project

We have now offset another 4000 ton CO2eq in a CDM and Gold Standard certified project! The project is a landfill gas to electricity project, which means that the project extracts and captures gas from a landfill site and converts it to electricity. The electricity is used in Thailand which has an otherwise a very coal, oil and natural gas intense electricity grid – with about 12% renewables –and is planning to increase the amount of electricity coming from coal plats, which makes this project have an extra large impact.

A big thank you to all our users! Thank you so much for making this possible!

More information about this project in the Gold Standard registry (including verification and monitoring reports): https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=103000000001560

More information on the UN-site here: https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-UKL1268326008.88

Certificate: Certifikat GO Climate Neutral Thai Landfill Gas

Invoice: Kvitto Go Climate-2

Investment in Nanyang Danjiang River Solar Cooker Project

We have now invested in the Gold Standard-certified CDM-project “Nanyang Danjiang River Solar Cooker Project” and contributed to preventing 4000 ton of CO2 from reaching the atmosphere. Thank you so much everyone for contributing to a cleaner and greener future!

The Nanyang Solar Project improves the indoor hygiene and living conditions of 50.000 rural households in one of the poorest regions in China. By replacing traditional coal-fired cooking stoves with clean solar cookers – CO2-emissions are reduced and the quality of life of 50.000 rural household are improved.

More information on the UN-site: https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1335494252.18/view

More information on the Gold Standard Markit-registry site: https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=103000000001552

You can find the invoice here: Nanyang_invoice

Investment certificate can be found here: Certifikat_GS_2017 GoClimateNeutral China