Klimatsmart kontor! De samlade klimatråden för flytt eller uppstart

Nytt kontor är en spännande utveckling! Genom att ställa rätt krav från början är det möjligt att minska klimatavtryck både på kort och lång sikt, så här har vi sammanställt tips för vad som är bra att ta ställning till i ett tidigt skede för att skapa bra förutsättningar.

Val av byggnad

Det finns olika standarder för hållbart byggande, internationella men även sådana som kan variera från land till land. Det finns självklart vissa som lever upp till standarderna utan att betala för att certifiera, eftersom det kan vara en dyr process.

I Göteborg inkluderar nya standarden för miljöanpassat byggande en energiförbrukning på max 60 kWh per år, så genom att använda standarder för bra byggande går det att få många lösningar.

Naturligtvis vill ni också ha närhet till kollektivtrafik så att anställda och besökare kan ta sig dit på ett miljövänligt sätt, även cykelförråd osv. Beror väldigt mycket på stad.

El

Att tänka på:

Grön el –  i Sverige, bra miljöval eller ursprungsmärkt el
Uppvärmning – vad är det för energikälla?
Därtill faktorer du kan påverka: isolering, energianvändning, led-lampor, osv

Att fråga hyresvärden om detta redan när ni tittar på alternativ och klargör att det är viktigt för er och ni kan förhandla er till bra förutsättningar från början. Elanvändning, värme och kyla brukar anges per kvm i kontraktet, så det är lätt att jämföra om ni har flera alternativ på lokaler.

Gällande belysning och standby kan ni överväga om det går att ha rörelsesensorer så att lamporna är släckta när ingen är där, alternativt möjlighet att släcka/stänga av centralt under vissa timmar på dygnet i hela eller delar av lokalen.

Möjligheten att sätta upp egna solceller på taket kan ni också titta på. Är ni på en plats där elen är dyr eller särskilt smutsig (är ni i tex. Tyskland är det stor risk att det är kol-el) kan detta vara särskilt intressant. De svenska sidorna https://hemsol.se/ , https://www.solcellskollen.se/ och statliga https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/ ger bra vägledning.

Inköp och val av IT och elektronik

För ett företag som har höga krav på effektiv teknik gäller det att hitta bra strategier för att minska utsläpp. Mycket går att vinna på att planera bra inköp, så att ett nytt köp inte leder till att äldre apparater inte går att använda med de nya. Se vårt blogginlägg om ’Planned Obsolecence’ för att se vad ni kan göra för att undvika fällorna.

TopTen (Naturskyddsföreningen) har gjort en översiktlig guide till Sveriges mest energieffektiva produkter, kan vara bra att ha som referens http://www.toptensverige.se/produkter/foretag för att kunna jämföra med funktionalitet i stort.

För hållbarhetscertifiering av it-produkter, se https://tcocertified.se/

Servrar

Vi har skrivit ett blogginlägg om servrars koldioxidavtryck tidigare, som ger bra vägledning. Snabba svaret är att Det mest energieffektiva är cloud-servrar som använder grön energi. Vad har ni för valmöjligheter?

Inköp av elektronik

Om det är mycket nytt som ska köpas, kontrollera att ni har rimliga avtal med leverantör för service. Hur lång är garantin? Hur lång är livslängden?

Det står ofta i produktbeskrivningen hur lång en produkts livslängd är, vilket är en indikation för er när det handlar om att sätta standarder för uppgraderingar. Dells och Apples laptops har en beräknad livslängd på fyra år, och skärmar uppskattas till 6 år, men det är nog i underkant.

En viktig fråga är, hur länge lever produkten upp till era tekniska krav? Livslängden avgörs ofta av vår trendkänsla[1]. Apples telefoner används ett år längre än Samsung trots att de är tekniskt likvärdiga (54,5 månader jämfört med 67 månader). En policy för att byta ut produkter bör baseras på en förståelse för detta.

I den mån ni har möjlighet att köpa begagnade produkter är Inrego ett alternativ: https://www.inrego.se/ Ni kan även sälja använda produkter till Inrego, så att andra kan fortsätta nyttja dem. Inrego har förlängt livet på 300 000 produkter det senaste året, och siffran skulle kunna bli mycket högre. Det är naturligtvis inte bara klimatet som påverkas av det här förhållningssättet till elektroniken, avfallet har många andra konsekvenser[2].

Referensvärden för utsläpp:
Iphone 11 128GB – 77 kg CO2e
MacBook Pro 15-inch – 334 kg CO2e
Stationär dator från Dell – 500-600 kg CO2e
Skärm från Dell – 500-800 kg CO2e
Mus från Logitech – strax under 3 kg CO2e

Generellt ligger Fairphone högst när det gäller miljöstandarder, följt av Apple, därefter HP och Dell[3]. Logitech har ett ambitiöst hållbarhetsarbete.

Möbler

Utsläppen för boende minskar i Sverige tack vare energieffektivisering. Däremot håller import av möbler nivån uppe. En genomsnittlig kontorsstols avtryck är 76 kg CO2e (Antov & Pancheva 2017), ungefär lika mycket som en smartphone. Möbler ligger i snitt på 20-80 kg CO2e per produkt, med soffor och kontorsstolar som har störst avtryck. Av materialen som används så har stål och skumplast störst påverkan. Köksinredning har också stor påverkan då det är många skåp som ofta har kort livslängd (Naturskyddsföreningen 2018). Ur ett bredare hållbarhetsperspektiv finns mycket att vinna på att investera i hållbara möbler, eftersom bra kvalitet förlänger livslängden och inredningen inte behöver bytas ut.

Vid val av inredningsbyrå finns det alternativ specialiserade på återbruk, se tex https://recreatedesigncompany.com/en/ – men även stora aktörer som White kan erbjuda detta: https://news.cision.com/white-arkitekter/r/the-office–music-and-re-used-material-inspire-interior-design,c9914177, och även för större företag: https://lammhultsdesigngroup.com/en/stories/the-sustainable-office-recycles-its-furniture/, så ställ krav på leverantörer! Genom att fråga visar ni på att det finns företag som bryr sig om detta. Även om resultatet “bara” skulle innebära att en sorts möbel är begagnad, så är ni med och driver hållbar förändring!

Här är förslag på företag som säljer återvunna kontorsmöbler:
https://allforsale.se/en/ – Svenskt företag som säljer i hela Europa, finns större kvantiteter
https://www.soeco.se/ – Lite mer småskaligt, svenskt
https://recycledbusinessfurniture.co.uk/ – Storbritannien
https://www.sustainableofficefurniture.com.au/ – Australien

Om ni väljer att köpa nytt, så välj produkter från företag som gör ställningstaganden för miljön, och välj de produkter som har lågt klimatavtryck. Ett svenskt förslag är Kinnarps som har hållbarhetsbetyg på sina möbler.

Ett annat alternativ är LEVEL, som ska vara för möbler vad LEED är för byggnader.

Om ni har uttjänta möbler som ni vill byta ut kan många företag, tex Kinnarps, hämta möblerna för att se till att de blir återvunna på ett korrekt sätt. Se även om ni kan donera eller sälja möbler som inte kan användas av er längre.

Ombyggnad

Vid ombyggnation är det viktigt att tänka på att olika material har varierande klimatpåverkan, där betong ofta kommer upp som ett alternativ med högt CO2-avtryck. Trä är generellt ett bra material ur hållbarhetsperspektiv, men här finns det otroligt många aspekter att ta i beaktning. Att förbättra tex isolering kan vara en bra investering ur klimatperspektiv, men det beror på många små val som den ni anlitar för ombyggnad bör kunna mer om.

Övrigt

Växter suger upp koldioxid och är snygga. Huruvida de faktiskt förbättrar inomhusluften råder det skilda meningar om, men bidrar ändå med trivsel som är välgörande.

Bonuspoäng för den som vill göra något bra inte bara för klimatet utan även för den biologiska mångfalden i stadsmiljö – bikupor på taket https://www.beeurban.se/

Naturskyddsföreningens allmänna miljötips för en grönare arbetsplats https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide/grona-tips-arbetsplatsen

Lycka till!


[1] https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181016142434.htm

[2] http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/jakten-pa-din-gamla-mobiltelefon/

[3] https://www.greenpeace.org/usa/reports/greener-electronics-2017/

Belen Wind Power Plant

We have now offset another 50,000 ton CO2eq in a Gold Standard certified project! Thank you for taking part in this!

Renewable energy has to make up a larger share of the market globally, which is why we are now financing the Belen Wind Project in Turkey. The major purpose of the project activity is providing electricity from renewable sources to the rapidly growing Turkish electricity market.

The project is expected to generate about 135,000 MWh of electricity per year and prevent approximately 74,444 tonnes of CO2 emissions annually compared to the baseline scenario. Even though wind is increasing in Turkey, there is a heavy reliance on fossil fuels such as oil and coal, and the share of natural gas has grown to reach the same proportion as the other sources. We want to finance this kind of projects to show that there is support for sustainable energy, and spread awareness of the feasibility of better alternatives.

This project consists of an installation of 16 wind turbines, each having a capacity of 3000 kW, in Belen, on the Southeast Mediterranean coast of Turkey. The wind farm provides a total capacity of 48MW and is connected to the national grid. The project employs state of the art technology and installed high capacity 3MW turbines instead of 1.5MW turbines that used to be installed in the earlier days of wind energy developments in Turkey. These new turbines enable better use of the wind potential with a reduced project footprint area, minimising the impact on the natural environment.

It is worth mentioning that if not prepared and designed properly, wind energy can have negative environmental impacts. This is why it is important to do a so-called Environmental Impact Assessment. As we purchase credits from projects certified by Gold Standard, there has been a rigorous control of the risks as all projects have to comply with the “Safeguarding Principles and Requirements” . This covers human rights, gender issues, corruption, water and land use, and other potential impacts. Another important part of the project preparation is the stakeholder consultation, which is also documented in Project Design Document. 

For this project in particular, it is described in the Project Design Document that ”…some trees will be cut in order to enlarge the road to the site and to clear the surroundings of the turbines. However; it was assured that new plantation will be done in return by local Forestry Management”. Other issues addressed in the preparation phase was the concern for bird migration in the area, and potential impact from waste and water usage during the construction phase. Having this information available is mandatory, and is how we know we can trust the project. It allows for accountability, so that we can hold the project developer responsible for the impacts and mitigation measures. 

More information about this project in the Gold Standard registry (including verification and monitoring reports) HERE

See our retired credits HERE, HERE and HERE

Sidrap Wind Energy Project

We have now offset another 25,000 ton CO2eq in a Gold Standard certified project! Thank you for making this happen!

This time, your contributions are funding the first ever wind farm in Indonesia. With 30 wind turbines reaching a total capacity of 75 MW, it is also the largest wind farm in all of South East Asia. Through this project, we are supporting Indonesia and its island Sulawesi to see beyond fossil fuels and stimulate both the development of the electricity grids and the national politics in a climate-positive direction.

Indonesia is a country that depends heavily on fossil fuels for its energy production. That in itself is not unique, but given its large population of 264 million, it is remarkable that there has been no wind power at all – until now. The potential for renewable energies in Indonesia is massive, estimated to 14 times their current demand. However, the country has very cheap coal, which sells domestically for less than the global market price, so the economic incentive for renewable energy is weak. In cases like these, the possibility to finance the development with sales of CO2-credits can be one solution to implement green energy projects.

This project has several benefits – Indonesians will now be able to see the positive impact of the wind power for themselves and we are proving the feasibility of this energy source in a local context. The project will also stimulate capacity development, as locals are recruited for the construction and operation of the facility. This breaking of new ground will facilitate for future wind energy projects. Moreover, it puts pressure on the development of the grids to become more flexible and interconnected, so that the electricity can be distributed in an efficient way.

The capital of Indonesia had a major power blackout earlier this year, highlighting the need for grid flexibility and a robust energy system. The politicians in Indonesia have also made a point to set the national target for renewable energy to 23% for 2025, which is twice as much renewables as in 2018 and therefore a significant contribution to the common goal of the Paris Agreement. Impressive! We hope that this is the first of many wind power plants in Indonesia, and are happy to see that there is already another one being built on the same island.

More information about this project in the Gold Standard registry (including verification and monitoring reports) HERE

See our retired credits HERE and HERE

New Year’s Climate Resolution

2020 is just around the corner, and it has to be the year we all step up our efforts to stop climate change!

This needs to be a year of massive action, on all levels. Of course, we are all hoping for radical climate policy on national level, but we also have to be part of the transition on an individual level. That way, we signal to both politicians and big business that we are serious about wanting change! And we need to move towards minimal CO2 lifestyles, as fast as possible.

I have always travelled a lot, and it is a major part of my identity. The world is such a glorious place and I am so curious to experience it! I am convinced that it has helped me become both more informed about the complexities of today, but also more compassionate towards others. This, however, has had a massive CO2 footprint. Only in 2019, my flight emissions were 3,19 tonnes of CO2e.

Feeling regret about our past emissions is hardly helpful. We need to start somewhere, and it is never too late to do better. But if we want to stop climate change, we need to start now!

Therefore, my new years climate resolution is to stay on the ground to keep fossil fuels in the ground! I am keen to explore my more immediate surroundings by train, foot and other climate friendly means of transportation. After all, travelling in Sweden and Europe has a lot to offer! On top of that, knowing how many tonnes of CO2 I can keep from getting into the atmosphere is definitely a good motivation.

On a train through Austria in 2017. Those landscapes!

Kalle is already standing steadily with both feet on the ground! So his commitment to the climate and the environment for 2020 is to not buy any new electronics or clothes! The GoClimateNeutral blog has posts about electronics and sustainable fashion if you want some inspiration to join Kalle on his journey. A pair of jeans is estimated to emit 6 kg CO2eq, whereas a 15-inch MacBook Pro is 560 kg CO2eq – and that is not considering the potential pollution and ethical concerns regarding mining for minerals.

Cissi has worked a lot on her own emission sources, and for 2020 she wants to, at least, participate at twice as many climate strikes compared to 2019 and have a larger impact on her surroundings by influencing her tenant owners’ association. By talking to her neighbours, she is aiming to take the lead to make the apartment block more sustainable. That way, they can make collective decisions (perhaps some solar panels?) but also she can reach individuals in her immediate surrounding and lead by example.

Evelina wants to focus on food and soil health for 2020. She wants to lower her food waste, eat more locally produced and learn more about regenerative farming.

Our collaborator Marlena has decided to “be a more annoying customer” – to ask at the restaurant if they have sustainable (MSC certified) fish, if the taxi company has electric cars, etc. By doing so, she will voice the demand for sustainable offers from customers to service providers. Doing so, in a positive and encouraging way! Take the lead!

Are you also staying on the ground in 2020? What is your pledge for a cooler future? Let us know and join us in being part of the solution!

Vaddå “stoppa klimatförändringarna”?

Klimatet har ju redan förändrats, så vad menar vi när vi säger det?

Jordens klimat är i konstant förändring. Men de senaste 150 åren har förändringen accelererats så mycket att det är bortom allt tvivel att detta är orsakat av oss människor, och framför allt av vårt användande av fossila bränslen. Hastigheten som uppvärmningen sker i gör det omöjligt för stora delar av det som lever på jorden att anpassa sig till de nya förhållandena, och därför talar vi om en krissituation.

Vi har använt jordens resurser på ett ohållbart sätt under flera decennier, men det är först nu som vi börjar känna av dess konsekvenser. Uppvärmningen har bara börjat. För varje dag som går blir det allt mer akut att ställa om till ett klimatneutralt samhälle. Det är lätt att känna att det är för sent, men det är snarare så att allt vi gör för att ställa om minskar omfattningen av de negativa konsekvenser som förutses om vi inte gör det.

I vårt perfekta scenario så ställer alla människor och alla länder om till klimatneutralitet idag. Då kan vi undvika mycket svårigheter, och har stor möjlighet att anpassa oss till de klimatförändringar som vi orsakat hittills. För även om vi skulle sluta med alla utsläpp idag, så finns de kvar i atmosfären och kommer fortsätta värma upp ett tag framöver.

Skulle vi inte lyckas ställa om idag, så är det ändå bättre om vi gör det så snart som möjligt – lite imorgon, och lite fram till 2025, 2030 och 2050 – än att vi inte ställer om. Ju snabbare vi agerar, desto lindrigare blir konsekvenserna. Håller vi oss under två grader är det fantastiskt, och skulle vi inte klara av det så är det ändå stor skillnad mellan 3 och 5 graders uppvärmning.

Så när det känns som att det inte spelar någon roll, att det är för sent eller för liten skillnad, ha med dig att det du gör bidrar till att stoppa klimatförändringarna. Ingen kan göra allt och därför måste alla göra något, för att nu när klimatförändringarna redan har börjat är det ännu viktigare och mer brådskande att stoppa dem så snabbt som möjligt.

Svilosa Biomass Project

We have now offset another 50,000 ton CO2eq in a Gold Standard certified project! Thank you for taking part in this! Our most recent offsetting is a biomass project connected to the Svilosa pulp mill in Bulgaria, where the operations have been improved in order to use their waste for biofuels. Through this project, the biomass residues from the pulp production (mainly bark) are combusted in a specially designed biomass boiler to generate thermal energy in the form of water steam. This heat is then used directly in the production of the pulp, and thus the mill avoids buying energy from a nearby coal power plant, which they did before. The capacity of the biomass boiler is 19.732 MW (thermal). This is an interesting project to finance because it is very clear exactly how much coal power we are avoiding, and it gives us maximum assurance that the amount CO2 avoided is accurate. The paper industry is very energy-intensive, so we can achieve significant impact by helping them transition to a more climate-smart production. Moreover, given the current state of consumption, many people concerned with the environment want to reduce the use of plastic. Paper is seen as a better alternative, which is why we think it is a particularly suitable industry to finance the transition of. Finally, this development is today classified as the best available technology, which means that we are helping this pulp become as modern and efficient as possible. The pulp plant use FSC-labeled wood in its production, which indicates that they take a broader environmental responsibility, and they have also continued to invest in energy-efficient production after this effort. Another exciting aspect is that paper production is one of the industries where there is potential for developing so-called CCS technology, Carbon Capture and Storage, so that the plants can avoid even more emissions from the production. When the project started, it was seen as an investment that would not have happened without this support from climate credits. This is what we denominate additionality when climate projects are being developed. Much has happened both in Bulgaria and globally since then with different national commitments and the development of international climate policy. We see this project as part of this transition process and something that we want to encourage. This factory is the only one of its kind in the region and it is valuable that they maintain a high standard as that sends the right signals both to neighbouring countries and to the EU. A sustainable industry also creates jobs and contributes positively to the country’s economy.

More information about this project in the Gold Standard registry (including verification and monitoring reports) HERE Our retired credits: https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/58599 https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/58600 https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/58601